På College360 kommer vi hele vejen rundt

College360 tilbyder mere end 50 forskellige uddannelser og er Silkeborgs største ungdomsuddannelsesinstitution, med ca. 1830 årselever hver dag går gennem vores døre. College360 udbyder både tekniske og merkantile erhvervsuddannelser (EUD), EUX Tech og EUX Business samt de 3-årige erhvervsgymnasiale uddannelser HTX og HHX. Derudover udbyder skolen efteruddannelse for både unge og voksne i regi af efteruddannelsesenheden Kompetence360. Skolen huser desuden PIU-sekretariatet, der årligt formidler praktikpladser i udlandet for ca. 160 unge mennesker fra danske handelsskoler.

Vores ambition er at skabe faglig, social og personlig udvikling hos vores elever. Vi har et mangfoldigt og udviklende uddannelsesmiljø, hvor eleverne mødes og inspireres på tværs af fag, uddannelser og fremtidsdrømme. Dermed er College360 meget mere end en skole. Hos os smelter uddannelse og fritid sammen i et åbent og fleksibelt miljø, som lever 24/7. Vores ca. 240 medarbejdere er hver dag tæt på eleverne og guider dem mod deres mål. 

College360 er beliggende på to lokationer i Silkeborg – i midtbyen på Bindslevs Plads tæt på gågader, butikker, banegård og busser og på Kejlstrupvej/Bredhøjvej i den nordlige del af byen midt i erhvervskorridoren og omgivet af de virksomheder, som vores elever finder praktik og senere beskæftigelse hos.

 

 

Vi bygger en topmoderne erhvervsskole i særklasse

Lige nu er kraner og gravemaskiner i gang på Bredhøjvej for at skabe en ny og topmoderne erhvervsskole, der står klar til efteråret 2019. Dermed kan vi tilbyde vores elever helt fantastiske rammer for deres læring. Her bliver innovation og kreativitet sat i højsædet, og skolen kommer til at fungere som grobund for iværksætteri og entreprenørskab. Kort sagt: Vi giver vores elever en ny erhvervsskole i international superliga!

Den nye skole skal rumme College360s erhvervsuddannelsescampus (EUD og EUX) med godt 900 årselever i alt. På College360 har vi erhvervsuddannelser inden for det merkantile område, som giver mulighed for at få job inden for detail, handel, kontor, finans eller lignende. Den tekniske erhvervsuddannelse giver mulighed for at uddanne sig i et håndværk f.eks. som smed, tømrer, kok, tjener, skiltetekniker eller lignende. Der er også mulighed for at vælge den erhvervsfaglige studentereksamen, EUX-uddannelsen. På den måde bliver man både bliver faglært og får fag på gymnasialt niveau, hvilket giver mulighed for at læse på videregående uddannelser. 

Et stærkt midtbygymnasium i et nyt spændende ungemiljø 

Frem til 2019 undergår vores bygninger på Bindslevs Plads en gennemgribende renovering for blandt andet at tilbyde vores elever på handelsgymnasiet og teknisk gymnasium indbydende og motiverende klasselokaler samt helt nye laboratorie- og værkstedsfaciliteter.

Det erhvervsgymnasiale campus i midtbyen kommer til at rumme godt 900 elever og tilbyder 3-årige gymnasiale uddannelser, som kvalificerer til at læse videre på universiteter, handelshøjskoler, seminarier mv. Vores handelsgymnasium (HHX) tilbyder studieretninger inden for økonomi, markedsføring og internationale forhold. Vores tekniske gymnasium (HTX) tilbyder studieretningerne Science, Biotech, Innovation og IT. En uddannelse på et erhvervsgymnasium giver eleverne optimale muligheder for at specialisere sig inden for deres særlige interesseområder og for at udvikle særlige kompetencer til brug i deres senere videreuddannelse og karriere. 

College360 er en del af partnerskabet omkring Campus Bindslevs Plads, hvor vi skaber spændende fælles aktiviteter i det nye campushus, som danner ramme om innovative læringsforløb på tværs af fag, uddannelser og alder. På Bindslevs Plads skabes et nyt spændende byrum, hvor der er fokus på at skabe et attraktivt miljø for unge i Silkeborg med ungekulturhus, aktiviteter på Bindslevs Plads og i CampusHuset. Som nærmeste naboer har eleverne på College360 de bedste muligheder for at blive en del af dette nye spændende miljø.