På College360 kommer vi hele vejen rundt

College360 tilbyder mere end 50 forskellige uddannelsesretninger og er med de ca. 2500 elever, der årligt går ind og ud af skolens døre Silkeborgs største ungdomsuddannelsesinstitution. College360 udbyder både tekniske og merkantile erhvervsuddannelser (EUD og EUX) samt de 3 årige erhvervsgymnasiale uddannelser HTX og HHX. Derudover udbyder skolen efteruddannelse for både unge og voksne. Skolen huser desuden OPU-sekretariatet, der årligt formidler oplæringspladser i udlandet for ca. 160 unge mennesker fra danske handelsskoler.

Vi har ambitionen om at skabe faglig, social og personlig udvikling hos vores elever. Vi har et mangfoldigt og udviklende uddannelsesmiljø, hvor eleverne mødes og inspireres på tværs af fag, uddannelser og fremtidsdrømme. Dermed er College360 meget mere end en skole. Hos os smelter uddannelse og fritid sammen i et åbent og fleksibelt miljø, som lever 24/7. Vores ca. 220 medarbejdere er hver dag tæt på eleverne og guider dem mod deres mål.

College360 er beliggende på to lokationer i Silkeborg – i midtbyen på Bindslevs Plads tæt på gågader, butikker, banegård og busser og på Bredhøjvej i den nordlige del af byen midt i erhvervskorridoren, hvor vi er omgivet af de virksomheder, som vores elever finder lærepladser og senere beskæftigelse hos.

Topmoderne erhvervsskole i særklasse

Vores nye erhvervsskole på Bredhøjvej 8 i Silkeborg er bygget ud fra visionen om at skabe et dynamisk, innovativt og inspirerende læringsmiljø med alle de erhvervsrettede uddannelser samlet under ét tag. Den nye skole rummer College360s erhvervsuddannelsescampus (EUD og EUX) med godt 900 årselever i alt. På College360 har vi erhvervsuddannelser inden for det merkantile område, som giver mulighed for at få job inden for detail, handel, kontor, finans eller lignende. Den tekniske erhvervsuddannelse giver mulighed for at uddanne sig i et håndværk f.eks. som smed, tømrer, kok, tjener, skiltetekniker eller lignende. Der er også mulighed for at vælge den erhvervsfaglige studentereksamen, EUX-uddannelsen. På den måde bliver man både bliver faglært og får fag på gymnasialt niveau, hvilket giver gode muligheder for bygge ovenpå med videregående uddannelser. 

Det har været en ambition at bygge ikke blot en bygning, men en skole, der indrammer læring, bevægelse, fællesskab, innovation og bæredygtighed i en smuk og arkitektonisk markant bygning. På College360 ønsker vi at vise nye veje i uddannelsesverdenen og give alle vores elever det bedste afsæt til fremtiden. Med vores nye innovative bygning opfylder vi drømmen om at skabe en ny og anderledes erhvervsskole med afsæt i vores ambition om at tiltrække nye elever, dygtiggøre dem gennem uddannelse og hjælpe dem med at finde beskæftige efterfølgende. 

Collage som viser det socialemiljoe på College360

 

Vores nye skole er fundamentet for et rigt socialt liv, hvor trivsel og fællesskaber er i fokus. Det store torv i hjertet af bygningen er udtænkt til at være samlingspunktet for alle skolens fællesfunktioner, således at torvet er stedet, hvor eleverne mødes både i løbet af skoledagen og efter skoledagens afslutning. På skolen har eleverne den perfekte mulighed for at kombinere skole og fritid, idet skolens Multisal, Sky Lounge, studieområder, oplevelseszoner og Demolabs kalder på, at eleverne anvender skolen efter skoledagens afslutning enten til fysisk aktivitet, fordybelse i fagene eller afslapning i rolige omgivelse.

Skolens unikke læringsmiljø er præget af de mange forskellige uddannelsers tilstedeværelse og støtter op om et stærkt samspil mellem teori og praksis, tværfaglig læring og samarbejde med erhvervslivet. Skolens indretning og læringsmiljø er på den måde med til at favne det omkringliggende lokalsamfund og medvirker til, at vores elever bliver aktive problemløsere på arbejdsmarkedet.

Et stærkt midtbygymnasium i et nyt spændende ungemiljø 

Vores bygninger på Bindslevs Plads er i 2019 gennemgået en gennemgribende renovering for blandt andet at tilbyde vores elever på Handelsgymnasiet og Teknisk gymnasium indbydende og motiverende klasselokaler samt helt nye laboratorie- og værkstedsfaciliteter.

Det erhvervsgymnasiale campus i midtbyen kommer til at rumme godt 900 elever og tilbyder 3-årige gymnasiale uddannelser, som kvalificerer til at læse videre på universiteter, handelshøjskoler, seminarier mv. Vores handelsgymnasium (HHX) tilbyder studieretninger inden for økonomi, markedsføring, sprog og internationale forhold. Vores tekniske gymnasium (HTX) tilbyder studieretningerne Science, Biotech, Innovation, IT samt Idræt og sundhed. En uddannelse på et erhvervsgymnasium giver eleverne optimale muligheder for at specialisere sig inden for deres særlige interesseområder og for at udvikle særlige kompetencer til brug i deres senere videreuddannelse og karriere.  

Collage studiemiljoe elever fra gymnasiet paa Bindslevs Plads