Arbejdsmiljø på College360

På College360 har vi fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Som virksomhed skal vi sikre en samlede oversigt af sikkerhedsdatablade af de kemikalier, som der arbejdes med på skolen.

Et sikkerhedsdatablad eller en leverandørbrugsanvisning er et dokument, der skal medfølge kemikalier til professionel anvendelse. Sikkerhedsdatabladet er krævet af EU forordningen REACH. Skolen skal have og opbevare sikkerhedsdatablade på dansk for de farlige stoffer og materialer, der opbevares på skolen.

Alle vores data fra sikkerhedsdatabladet til den kemiske risikovurdering er samlet i Chemical Manager system.

Kemisk risiko vurdering erstatter arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) pr. 1/7-2019.

It platformen Chemical Manager understøtter med skabelon for udarbejdelse af risikovurderingen samt substitutions program.

Formålet med en kemisk risikovurdering er at vurdere hvor og hvordan medarbejdere og elever kan blive udsat for farlig kemi. Informationerne indhentes i sikkerhedsdatabladet samt produktets faremærkning, grænseværdier, eksponeringstid, udluftning, stoffet eller materialets fysiske tilstand.

Den kemiske risikovurdering gradueres i høj, middel eller lav risiko.

Vurderingen giver et overblik over krævede og anbefalede sikkerheds foranstaltninger ved arbejde med bestemte stoffer og materialer på det specifikke arbejdssted og til den specifikke arbejdsopgave.

De kendte kemiske processer og opgaver der arbejdes med i undervisningen vil være risikovurderet og vil altid fremgå i skolens system.

De projektorienterede beskrivelser, hvor elever udarbejder forsøg specielt ved EUX og HTX undervisning i form af en afleveringsopgave, vil processerne være risikovurderet i projektopgaverne.