Arbejdsmiljø på College360

På College360 har vi fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Som virksomhed skal vi sikre en samlede oversigt af sikkerhedsdatablade af de kemikalier, som der arbejdes med på skolen.

Et sikkerhedsdatablad eller en leverandørbrugsanvisning er et dokument, der skal medfølge kemikalier til professionel anvendelse. Sikkerhedsdatabladet er krævet af EU forordningen REACH. Skolen skal have og opbevare sikkerhedsdatablade på dansk for de farlige stoffer og materialer, der opbevares på skolen.

Alle vores data fra sikkerhedsdatabladet til den kemiske risikovurdering er samlet i Chemical Manager system.