Elevråd på uddannelserne

  • Elevrådsrepræsentanter for EUD/EUX
  • Elevrådsrepræsentanter for HHX
  • Elevrådsrepræsentanter for HTX