To stærke skoler fusionerede i 2017

Historien om College360 er ganske ny. Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College har samarbejdet i mange år, men i 2014 indledte de to skoler de første dialoger om muligheden for et tættere samarbejde. Efter en analysefase indledtes i 2016 et tæt samarbejde mellem de to bestyrelser med det fælles mål at fusionere.

Bevæggrunden for fusionen var at skabe en endnu stærkere, lokalt forankret skole, der kunne tilbyde et bredt udbud på hele erhvervsuddannelsesområdet og det erhvervsgymnasiale område samt efteruddannelsesområdet. Skolerne ville udnytte synergien mellem de to uddannelsesinstitutioner til at skabe en økonomisk og fagligt robust og bæredygtig skole med oplagte muligheder for samarbejde på tværs af uddannelser. Desuden ønskede man at skabe et samlende og udviklende miljø for elever og medarbejdere, hvor hverdagen bød på en endnu højere grad af fagligt og tværfagligt samarbejde.

Gå på opdagelse i historien
College360 er en ung skole udsprunget af to traditionsrige skoler med lange historier. Her kan du gå på opdagelse i historien for henholdsvis Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College.

Silkeborg Business College
Teknisk Skole Silkeborg

Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College fusionerer
I 2017 var fusionen en realitet, og den nye skole blev lanceret under navnet College360. 

 

 

Ny skole 
I 2017 påbegyndes byggeriet af den nye skolebygning på Bredhøjvej 8 i Silkeborg.

Flytning og indvielse af ny skole
I 2019 flytter de første uddannelser ind på Bredhøjvej 8 og i januar 2020 indvies den nye skolebygning. Erhvervsuddannelserne og EUX samles på Bredhøjvej 8 i den nye skole.

Ombygning og nye værksteder 
I 2019 ombygges den gamle Søndergadeskole i centrum af Silkeborg, hvor der indrettes nye laboratorier og værksteder til HTX Teknisk Gymnasium.

Gymnasierne samles i midtbyen 
I 2020 flytter HTX Teknisk Gymnasium ind på Bindslevs Plads til HHX Handelsgymnasiet og de to gymnasier er nu samlet i midtbyen af Silkeborg.