To stærke skoler fusionerede i 2017

Historien om College360 er ganske ny. Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College har samarbejdet i mange år, men i 2014 indledte de to skoler de første dialoger om muligheden for et tættere samarbejde. Efter en analysefase indledtes i 2016 et tæt samarbejde mellem de to bestyrelser med det fælles mål at fusionere.

Bevæggrunden for fusionen var at skabe en endnu stærkere, lokalt forankret skole, der kunne tilbyde et bredt udbud på hele erhvervsuddannelsesområdet og det erhvervsgymnasiale område samt efteruddannelsesområdet. Skolerne ville udnytte synergien mellem de to uddannelsesinstitutioner til at skabe en økonomisk og fagligt robust og bæredygtig skole med oplagte muligheder for samarbejde på tværs af uddannelser. Desuden ønskede man at skabe et samlende og udviklende miljø for elever og medarbejdere, hvor hverdagen bød på en endnu højere grad af fagligt og tværfagligt samarbejde.

College360 er en ung skole udsprunget af to traditionsrige skoler med lange historier. Her kan du gå på opdagelse i historien for henholdsvis Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College.

Silkeborg Business College
Teknisk Skole Silkeborg

I 2017 var fusionen en realitet, og den nye skole blev lanceret under navnet College360.