Visionen for College360

Den overordnede ambition med en fælles erhvervsskole i Silkeborg er at være en innovativ, nytænkende og samtidig robust skole, der er attraktiv for elever, erhvervsliv, medarbejdere og samarbejdspartnere – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Sammen med eleverne skaber vi grundlaget for elevernes fremtidige succes gennem dannelse og uddannelse til fremtidens arbejde, oplevelser og liv.

Udover at være et sted hvor de unge kan få en ungdomsuddannelse, vil College360 være kendt for at være erhvervsrettet, fagligt og personligt udviklende samt et attraktivt sted at være og trives. Skolen skal give eleverne mulighed for at opbygge den ballast og de kompetencer, der skal til, for at de kan vælge deres videre vej – uanset om det er en faglig, erhvervsrettet uddannelse eller en videregående uddannelse.

College360 vil være erhvervslivets foretrukne uddannelsespartner. Det gælder for f.eks. rekruttering af elever og lærlinge, men også for efteruddannelse.

Med denne ambition signalerer skolen, at fusionen er baseret på en ambition og strategi om vækst. Det gælder vækst i antallet af årselever såvel som i den enkelte elevs og kursists læring og udvikling, og det gælder ligeledes skolens bidrag til vækst i det omkringliggende samfund.