Lærepladsen.dk

Mødested for virksomheder og elever

Lærepladsen.dk er den nye portal, hvor du som oplæringsvirksomhed har én samlet indgang til alle administrative opgaver. Lærepladsen.dk hjælper dig med rekruttering af nye elever og giver overblik over dine nuværende elevers skoleophold og fravær.  Lige nu er der mere end 15.000 elever, der søger læreplads på Lærepladsen.dk. Du kan hurtigt finde alle elever, der søger læreplads inden for jeres fagområde og tage direkte kontakt.

Collage som viser de forskellige uddannelser som udbydes på College360


Bliv godkendt som oplæringsvirksomhed

Alle virksomheder, der er godkendt som lærested, vises på Lærepladsen.dk.

Stillingsopslag på lærepladsen.dk

Virksomhedens profil

For at tiltrække de bedste elever, kan du beskrive din virksomhed, og hvad I kan tilbyde elever. Dette gøres på virksomhedens profil, hvor du fx kan tilføje oplysninger om:

Elevoversigt

Lærepladsen.dk giver overblik over alle elever i virksomheden. I elevoversigten kan du:

Få besked pr. sms/e-mail, hvis eleverne har fravær under skoleophold.

  • Hvordan får jeg adgang?
  • Vil du vide mere?