Internationalisering på HHX

På Handelsgymnasiet er internationalisering en integreret del af den daglige undervisning, og langt de fleste fag beskæftiger sig med internationale forhold uan­set studieretning. For at styrke dine sproglige kompetencer og sikre dig en dybere forståelse af kultur, fremmede markeder og økonomi får du under din uddannelse tilbudt en studietur eller et studieophold.

  • Studieture og rejser
  • Internationale studieretninger
Collage elever fra Handelsgymnasiet paa studietur til Vietnam