Organisation
Her finder du information om skolens organisation, bestyrelse, ledelse, personale, historie og økonomi.
Strategi og vision
Her præsenteres skolens strategiske indsatsområder, værdier og pædagogiske udgangspunkt.
Kvalitet
Her finder du information om College360s kvalitetssystem og de systematiske evalueringer.
College360 & Co
På College360 er godt samarbejde med den omverden, vi agerer i, en vigtig kilde til læring. Læs mere her.

Om College360

Velkommen til en verden af stærkere uddannelser, tværfagligt samarbejde og fællesskab!

Vi kommer hele vejen rundt

Vi skaber faglig, social og personlig udvikling
Eleverne har et solidt fundament, hvad end fremtiden byder på en læreplads, et job eller en videregående uddannelse. Vi skaber sammen med eleverne grundlaget for deres succes i livet.

Vi har et unikt og udviklende studiemiljø
Vi har et mangfoldigt og udviklende uddannelsesmiljø, hvor eleverne mødes og inspireres på tværs af fag og uddannelser og fremtidsdrømme. Det skaber tætte sociale relationer og godt netværk. College360 er meget mere end en skole. Hos os smelter uddannelse og fritid sammen i et åbent og fleksibelt miljø, som lever 24/7. Vi er tæt på eleverne og guider dem mod deres mål.

Vi er én indgang med mange uddannelsesmuligheder
Vi tilbyder erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser og efteruddannelse for både unge og voksne. Eleverne oplever rum til udvikling for alle og stor bredde i fagretninger og studieretninger.

Vi er en lokalt forankret skole, der tænker nationalt og internationalt
Vi styrker elevernes internationale kompetencer gennem inddragelse af internationale perspektiver i den daglige undervisning, studieture, udveksling, talentforløb og internationale konkurrencer.

Besøg fremtidens erhvervsskole
Vores nye erhvervsskole på Bredhøjvej 8 er bygget ud fra visionen om at skabe et dynamisk, innovativt og inspirerende læringsmiljø med alle de erhvervsrettede uddannelser samlet under ét tag.
Job på College360
Engagerede og dygtige medarbejdere er skolens vigtigste ressource. Søg en af vores ledige stillinger og bliv en del af teamet.
Personale
Her kan du finde kontaktoplysninger på ledere og medarbejdere på College360.
Beredskab
Beredskabet på College360 skal hjælpe medarbejdere, studerende og gæster til at kunne forebygge og håndtere akutte situationer.