EUS Student - Business

Grundforløb på kun 5 uger med stx, HF eller htx eksamen.

EUS Student 5 uger er for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse (stx, HF eller htx) og som ønsker en hurtig vej til en praktikplads og karriere inden for erhvervslivet.

Normalt tager grundforløbet på en erhvervsuddannelse ½ til 2 år, men har du bestået stx, HTX eller HF er skoleperioden reduceret til kun 5 uger.

EUS forløb supplerer din gymnasiale uddannelse med merkantile fag.

I tillæg hertil har du et brancherettet fag, et såkaldt USF fag.

Efter de 5 uger kan du søge praktikplads og dermed fortsætte på erhvervsuddannelsernes hovedforløb, der består af to års praktik i en virksomhed.

Karrieremuligheder

Med EUS Student Business åbnes der for mange fremtidsmuligheder. Du kan få en karriere f.eks. indenfor:

Optag

Holdstart 5 ugers EUS - Kombineret skolebaseret og online forløb, 5 uger EU S for Htx, Stx og HF.

Online undervisning 5 ugers EUS forløb – start hver mandag – tilmelding senest 1 uge før start.

Kort og godt!

Mere om EUS
EUS Uddannelsen

Du kan tage din EUS uddannelse både som et blended forløb med enkelte dage på skolen i kombination med online undervisning, eller som rent online forløb  - alt afhængig af, hvad du foretrækker.

På vores EUS online forløb vælger du selv, hvornår du vil studere – om eftermiddagen, aftenen, eller hvornår det passer dig bedst! Som online elev er du god til selv at holde dig aktiv og struktureret. Du foretrækker selv at arbejde med fagene, via de tilgængelige i-bøger og online materialer, i kombination med de vejledningssessions, som du løbende deltager i online. Onlineforløbet er sammensat af moduler, hvor hvert modul starter med en videointroduktion. Hvert modul indeholder vejledning online, afleveringsopgaver og test, samt efterfølgende evaluering.

 • Uddannelsesplan

  I den lokale uddannelsesplan kan du bl.a. læse om det pædagogiske didaktiske grundlag, vurderingen af elevernes kompetencer, eksamensregler o.m.a.

 • Tilmeld dig EUS

  Du kan tilmelde dig på flere måder:

  • Søge optagelse på www.optagelse.dk
  • Kontakte skolen på 75 360 360 og få et tilmeldingsskema tilsendt
  • Hente tilmeldingsblanket (Vælg Grundforløb 2 - nederst på siden)
  • Kontakt skolens studievejleder for yderligere vejledning.

   

  Ved tilmeldingen bedes du angive, hvilken uddannelsesretning du ønsker:

 • Adgangskrav

  For at komme ind på EUS Student, skal du have bestået afgangsprøven i dansk og matematik i 9. eller 10. klasse med karakteren 02 i gennemsnit for hvert fag. Du kan komme til optagelsesprøve, hvis ikke du opfylder adgangskravet. Samt have bestået

  o    Dansk C-niveau

  o    Engelsk C-niveau

  o    Samfundsfag C-niveau

På EUS Student Business 5 uger har du følgende fag:

 • Afsætning C-niveau
 • Erhvervsøkonomi C-niveau
 • IT C-niveau
 • Uddannelsesspecifikke fag – Handel, Detail, Kontor eller event


Vælger du handel/detail/event skal du have afsætning C og virksomhedsøkonomi C

Vælger du kontor skal du have virksomhedsøkonomi C og informationsteknologi C

 • Fagrækken på EUS

  Afsætning

  I afsætning opnår du en grundlæggende forretningsforståelse, her­under viden og færdigheder i afsætning med vægt på salg, service, rådgivning, markedsanalyse og markedsføring.

  Erhvervsøkonomi

  I dette fag får du forståelsen af en virksomheds økono­miske discipliner, overvejelser og dispositioner.

  Faget indeholder typiske erhvervsøkonomiske begreber, funktioner og opgaver, der indgår i virksomhedens etablering og drift.

  Faget beskæftiger sig med erhvervsvirksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

  Informationsteknologi (IT)

  Du lærer at anvende IT i forskellige sammen­hænge, herunder betjening, indsamling og bearbejdning af data.

  Desuden lærer du om samspillet mellem det enkelte individ og brugen af informationsteknologi i virksomheder og samfund.

  Uddannelsesspecifikke fag

  De uddannelsesspecifikke fag er rettet direkte mod det hovedfor­løb, du har valgt. Undervisningen er erhvervsrettet samt praksisnær og giver dig faglige kompetencer målrettet den virkelighed, du vil møde under din praktiktid. Du arbejder ofte projektorienteret og med tværfaglige emner.
 • Uddannelsesspecifikke fag

  De uddannelsesspecifikke fag er rettet direkte mod det hovedforløb (Detail, Handel, Event eller kontor), du har valgt.

  Undervisningen er erhvervsrettet samt virkelighedsnær og giver dig faglige kompetencer, der ruster dig til den virkelighed, du vil møde under din praktiktid. 

  Du arbejder ofte projektorienteret og med tværfaglige emner. 

  USF faget der undervises i inden for
   

  Kontor/Administration

  Detail

  Event

  • Administrative funktioner
  • Sagsbehandling
  • Kunde- og borgerservice
  • Økonomi og HR
  • Sprog- og kulturforståelse
  • It og digitalisering
  • Kommunikation
  • Service- og kvalitetskoncepter 
  • I USF faget Handel undervises du i
  •  Indkøb og logistik
  • IT og digitalisering
  • Kulturforståelse
  • Personlig præsentation
  • Salg og servicefunktioner 
  • Butikskoncepter
  • Kundetyper og personligt salg
  • E-handel
  • Butiksdrift
  • Iværksætteri
  • Performance
  •  Butiksøkonomi

   

  • Idéudvikling
  • Planlægge og udføre projektplaner
  • It præsentationer
  • Budgetter, tilbud og beregninger
  • Salgs- og markedsføringsplaner
  • Kommunikation

   

 • Eksamen

  Forløbet afsluttes med eksamen i et af grundfagene og en grundforløbsprøve. Dette er afslutningen på de uddannelsesspecifikke fag.

 • Uddannelsesplan

  I den lokale uddannelsesplan for EUD Business kan du bl.a. læse om det pædagogiske didaktiske grundlag, vurderingen af elevernes kompetencer, eksamensregler o.m.a.

Når du er færdig med EUS, handler det om at finde en praktikplads, så du kan komme videre på det 2-årige hovedforløb. Du søger selv praktikplads, men kan få hjælp og støtte af skolen erhvervskonsulent, til f.eks. at optimere din ansøgning og give gode råd til jobsamtalen. Du kan søge praktikplads inden for detail, kontor, handel og event.

Du får med en EUS en bred vifte af karrieremuligheder i såvel private virksomheder som i offentlige organisationer inden for økonomi, salg, markedsføring, handel informationsteknologi.

Eksempler på karrieremuligheder:

 • Afdelingsleder
 • Økonomichef
 • Revisor
 • Job i udlandet
 • Leder
 • Key Account manager
 • Intern sælger
 • Salgssupporter
 • Indkøber
 • Egen webshop/Handelsvirksomhed B2B
 • Videre uddannelse

  I kraft af din gymnasiale uddannelse har du adgang til mellemlange og videregående uddannelser. Med en EUS uddannelse som overbygning til din gymnasiale uddannelse, får du den merkantile faglige viden, som f.eks. giver dig en bedre platform for en erhvervsakademiuddannelse f.eks. handelsøkonom, markedsføringsøkonom, finansøkonom samt HA og HD.

 • Uddannelsesplan

  I den lokale uddannelsesplan for EUD Business kan du bl.a. læse om det pædagogiske didaktiske grundlag, vurderingen af elevernes kompetencer, eksamensregler o.m.a.

Vidste du at ...

EUS forløb har erstattet det tidligere HGS forløb.