Grundforløb 1 på EUD

Grundforløb 1 varer ½ år og er for alle, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet 9. eller 10. klasse for max 2 år siden. På Grundforløb 1 bliver du introduceret til uddannelser og brancher, som du kan vælge, når Grundforløb 1 er afsluttet, som sker ved en Grundforløbsprøve. 

På Grundforløb 1 kan man vælge mellem følgende fagretninger:

Collage som viser det socialemiljoe på College360

Erhvervsuddannelser (EUD)
Hvad er EUD Tech?

Når du tilmelder dig EUD på College360, har du valgt en fagretning inden for et af de to hovedområder:

 • Teknologi, byggeri og transport f.eks. autolakerer eller bygningsmaler
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser f.eks. ernæringsassistent eller gastronom

 

Uanset hvilken uddannelse på EUD, du går og drømmer om, er det helt sikkert, at du kommer i gang med en spændende uddannelse, hvor du skiftevis er på skole og i praktik i en virksomhed.

Du får en uddannelse med direkte adgang til erhvervslivet og mulighed for senere at videreuddanne dig, hvis du får lyst.

 • Uddannelsens opbygning

  En erhvervsuddannelse ser således ud:

  Grundforløb
  GF1
  GF2
  Hovedforløb
  Grundforløb 1

  Grundforløb 1 (GF1) varer 20 uger og er for alle, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet 9. eller 10. klasse for max 2 år siden.

  Efter 20 uger på din fagretning på Grundforløb 1, hvor du er blevet introduceret til uddannelser og brancher, skal du vælge en fagretning på Grundforløb 2. Det er altså her, du vælger den specifikke uddannelsesretning, du ønsker. Alle Grundforløb 1 afsluttes med en Grundforløbsprøve og er adgangsgivende til alle uddannelser på Grundforløb 2. 

  Grundforløb 2

  Grundforløb 2 (GF2) varer 20 uger og er for alle, der har gennemført Grundforløb 1 eller er mellem 18 og 25 år eller har afsluttet 9. eller 10. klasse for max 2 år siden. På Grundforløb 2 skal du vælge den fagretning, du ønsker at fortsætte resten af din uddannelse i.

  Når du er færdig med Grundforløb 2, skal du starte med hovedforløbet, som består af både praktik og skole.  

  Skole

  På hovedforløbet undervises du i perioder på skolen for at styrke samspillet mellem teori og praksis.

  Praktik

  I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

 • Fag på EUD Tech

  Matematik
  Du skal lære at anvende matematisk modellering til formulering, afgrænsning, analyse og løsning af opgaver. Herudover skal du lære at anvende tal, symboler og formeludtryk, forstå og anvende matematiske begreber, tankegang og metoder samt formidle forhold af matematisk karakter mundtligt og skriftligt. 

  Dansk
  Du skal kunne bruge danskfaglige metoder og modeller til iagt­tagelse, analyse, fortolkning, og vurdering. Tekster er både fiktion, faktion og nonfiktion.

  Der arbejdes med forskellige medier samt erhvervskommunikative tekster, som omfatter virksomheders eksterne og interne kommunikation samt tekstanalyse, der per­spektiverer en erhvervsmæssig, samfundsmæssig, kulturhistorisk, psykologisk, æstetisk eller anden relevant sammenhæng.

  Macro alias: InsertImageOrVideo

   

  Engelsk
  Der arbejdes med tekster inden for erhverv, samfund samt person­lige og almene sammenhænge. Du skal kunne foretage sammenlig­ninger mellem din egen kultur og andres kultur samt redegøre for og forklare forskelle. Du skal arbejde med skriftlig engelsk, hvor du skal kommentere og analysere forskellige teksttyper.

  Samfundsfag
  Du skal diskutere samfundsmæssige problemer, argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter.

  Der arbejdes med det politiske og økonomiske system i Danmark, det økonomiske kredsløb, den politiske styring af økonomien og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund.

  Tysk
  Formålet med undervisningen i tysk er at udvikle din sproglige viden, færdigheder og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer.

  Gennem arbejde med faget opnår du viden om tysk kultur i forhold til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge.

  Du styrker dine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori tysk indgår.

   

 • Adgangskrav

  For at komme ind på en erhvervsuddannelse skal du have bestået afgangsprøven i dansk og matematik i 9. eller 10. klasse med karakteren 02 i gennemsnit for hvert fag. Du kan, komme til optagelsesprøve, hvis ikke du opfylder adgangskravet.

EUD Business er et 1-årigt grundforløb, som forbereder dig til en praktikplads i en virksomhed inden for butik, handel eller event. Du kan starte på EUD Business allerede efter 9. klasse. Som færdiguddannet kan du - om ønsket - læse videre til f.eks. handelsøkonom eller vælge andre erhvervsakademiuddannelser

EUD Business er for dig, som:

 • er interesseret i kundeservice, e-handel, IT, ledelse og/eller måske egen virksomhed.
 • godt kan lide at have kontakt med mange mennesker, er serviceminded og har lyst til at vejlede andre.
 • gerne vil hurtigt ud i erhvervslivet og arbejde
 • ønsker job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere for netop dig.
 • Uddannelsens opbygning på EUD Business

  Har du afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste 2 år, starter du på EUD Business GF1 som et 1-årigt sammenhængende forløb. 

  Er det mere end 2 år siden, at du forlod 9. eller 10. klasse, starter du typisk på forløbet ”HFe - Klar til EUD/EUX”og fortsætter på EUD Business GF2. Du vælger hvilken uddannelsesretning der interesserer dig mest: Detail, Handel eller Event. Skulle du ønske 2 uddannelsesretninger, kan du efter grundforløbet tage et supplerende forløb (Ekstra USF).

  Er du fyldt 25 år, starter du på EUV – Erhvervsuddannelse for voksne.

   

  Du afslutter grundforløbet med eksamen plus grundfagsprøve.

  Efter Grundforløbet kan du søge praktikplads og dermed fortsætte på hovedforløbet, som består af 2 år praktik i en virksomhed. 

 • Fag på EUD Business

  På EUD Business har du følgende grundfag og valgfag:

   

  Fagbeskrivelser

  • Afsætning
  • Dansk
  • Engelsk
  • Virksomhedsøkonomi
  • Erhvervsfag
  • Informationsteknologi (IT)
  • Innovation
  • Kulturforståelse
  • Markedskommunikation
  • Matematik
  • Organisation
  • Psykologi
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Tysk
  • Uddannelsesspecifikke fag
 • Adgangskrav

En erhvervsuddannelse består af både undervisning på skole og praktik, som enten foregår i en virksomhed, i praktikcenter eller i en kombination af de to.

Under din praktik vil du løbende komme tilbage på skolen i undervisningsforløb.

Praktik i en virksomhed
Det er dit ansvar at finde en læreplads hos en virksomhed, men du får undervisning og hjælp til det på skolen. Der er indgået et samarbejde mellem College360, Silkeborg Kommune, LO Silkeborg-Favrskov, erhvervSilkeborg, virksomheder og elever. Formålet er at skabe et stærkt samarbejde, der tilstræber, at alle elever inden for en række erhvervsuddannelser får en praktikplads. Det er muligt at indgå flere former for uddannelsesaftaler. Læs mere om praktik her.

 • Uddannelsesaftale

  Som elev skal du selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikvirksomheden.

  Det kan du gøre ved at indgå en aftale med en godkendt praktikvirksomhed, hvilket skal ske, før praktikperioden begynder. Aftalen skal omfatte praktik- og skoleophold og indeholde oplysninger om den løn, praktikvirksomheden skal betale til eleven i praktikperioden. Virksomheden betaler også løn under den del af skoleopholdet, der er omfattet af aftalen.

  Når du har fundet en virksomhed, du ønsker at indgå en lærepladsaftale med, skal du udfylde en blanket fra Undervisningsministeriets hjemmeside og få din kommende mesters underskrift. Herefter afleveres den på kontoret på College360, Bredhøjvej 8, indgang A.

  Man kan indgå flere former for uddannelsesaftaler.