Innovation og ledelse

Er du nysgerrig på, hvad der skaber en god leder? Bliver du motiveret og inspireret af nytænkende personligheder, som formår at sætte sit præg i erhvervslivet? Drømmer du om selv af afprøve kræfter med innovation og ledelse?

Er du fremtidens innovative leder?
Denne studieretning har fokus på et meget praktisk forløb, hvor du vil have faste virksomhedspartnere gennem alle tre år. Du vil komme tæt på flere virksomheder, og herigennem få kendskab til forskellige former for innovation og ledelse.

Studieretningen giver dig forudsætningerne for at starte din egen virksomhed og for at bidrage til at udvikle virksomhedens processer og produkter, så virksomheden fortsat kan sikre sin konkurrencedygtighed.

Mere om Innovation og ledelse
Studieretningsfag

Studieretningsfag: Afsætning A – Innovation B

Afsætning A handler om salg på det nationale og internationale marked. Faget fokuserer på emneområder som: strategi, kunders købsadfærd, konkurrenceforhold, markedsanalyse, målgruppevalg, marketingmix, internationalisering og informationssøgning. Du lærer at analysere virksomheders interne og eksterne forhold ved hjælp af forskellige teoretiske modeller og herudfra give begrundede selvstændige forslag til løsning af problemstillinger i virksomheden.

Innovation B er et samfundsvidenskabeligt fag, der arbejder med viden, kundskaber og kompetencer lige fra idégenerering og udarbejdelse af prototyper til strategi og forretningsplaner. Faget giver med andre ord færdigheder til at arbejde med processerne fra idé til værdiskabende handling både som iværksætter og i forskellige typer virksomheder og organisationer. Derudover handler faget om innovations betydning på såvel individ-, virksomheds- og samfundsniveau.


Hør hvad Nicolai fortæller om studieretningen

 • Fag på studieretningen

  Læs mere om fagenes indhold.

   

 • Din fremtid med Innovation og ledelse

  Med innovation og ledelse som studieretning giver det dig mulighed for at læse videre på en videregående uddannelse på Universitetet eller Handelshøjskolen.

  Vælg fx studier inden for design, innovation, marketing eller måske økonomi.

  Adgangskortet.dk kan du se alle de videregående uddannelser, du får adgang til med en HHX på innovation.

  Du kan også fortsætte et uddannelsesforløb i en virksomhed. Har du bestået en HHX eksamen kan du på 5 uger tage EUS Grundforløbet, hvorefter du kan fortsætte på din to årige praktik i en virksomhed inden for kontor, handel, detail eller finans.

  Elever på innovation fortsætter typisk i virksomheder inden for event eller marketingbranchen.

  HHX-uddannelsen giver efterfølgende også mulighed for at blive selvstændig.

 • Valgfag

  Udover studieretningsfag og obligatoriske fag skal du vælge en række valgfag. Disse fag kan som udgangspunkt vælges på tværs af studieretningerne. Her vil du altså komme til at gå på hold med elever fra andre klasser.

  Valgfagene kan f.eks. være: finansiering, psykologi, kulturforståelse, idræt eller opgradering til A niveau på fagene tysk, matematik, afsætning, virksomhedsøkonomi eller international økonomi.

  Du skal være opmærksom på, at antallet af valgfag er afhængig af bl.a. dit valg af 2. fremmedsprog.

 • Talentudvikling

  Er du fagligt nysgerrig, og har du lyst til at gøre en ekstra indsats og møde andre unge for at udvikle dit talent på HHX?

  På College360 vil vi gerne være med til at udvikle talenter og give lyse hoveder noget at arbejde med. Derfor arbejder vi tæt sammen med Akademiet for Talentfulde Unge. Er du blevet mere nysgerrig, så læs mere her.

 • Internationalisering

  På Handelsgymnasiet er internationalisering en integreret del af den daglige undervisning, og langt de fleste fag beskæftiger sig med internationale forhold uan­set studieretning.

  For at styrke dine sproglige kompetencer og sikre dig en dybere forståelse af kultur, fremmede markeder og økonomi kommer du under din uddan­nelse på flere studieture og studieophold.

Efter de første tre måneder (Grundforløbet), skal du vælge studieretningsforløb, der giver dig mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse. Studieretningsforløbet afsluttes med, at du tager din studentereksamen og får huen med det blå bånd!

HHX er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil.
HHX er en 3-årig uddannelse gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til videregående uddannelser på f.eks. universiteter, handelshøjskoler eller erhvervsakademier på lige fod med andre gymnasiale uddannelser (HTX/STX).
Her kan du læse mere om uddannelses opbygning.
 • Mød vores elever
  Collage af dagligdagen for elever fra Handelsgymnasiet


  Du kan her se, hvad vores elever har sagt om det at gå på uddannelsen:

  • Brugbare fag og gode samarbejdsevner
  • HHX har givet mig tre af de fedeste år, som jeg ser tilbage på med et stort smil
  • Handelsgymnasiet lærte mig at overskride mine egne grænser og gav mig selvtillid
  • Christian er HHX elev og iværksætter
  • Alma og perle-eventyret