Grundskolesamarbejde

Grundskolesamarbejde

På College360 ønsker vi at styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for den enkelte elev, derfor har vi et tæt samarbejde med byens mange grundskoler, UU Silkeborg og Silkeborg Kommune.

Derudover stiller vi os gerne til rådighed for at lave aktiviteter i samarbejde med den enkelte skole for at give eleverne indblik i, hvad man lærer på en erhvervsuddannelse (EUD og EUX) eller en erhvervsgymnasial uddannelse (HHX og HTX).

Aktiviteterne kan foregå på jeres skole eller på College360, så eleverne har mulighed for at opleve studiemiljøet på en ungdomsuddannelse. På den måde kan vi hjælpe jer med at give eleverne større viden om ungdomsuddannelserne, samt hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til, og dermed udfordre eleverne i deres uddannelsesvalg.

Hvis du vil vide mere, så kontakt os:

Trine Kiærbye Jensen
Studievejleder
Business, Håndværk og design, Studievejledning  
Mogens Holm
Lektor, Studievejleder
Teknisk Gymnasium (HTX), Studievejledning  
Jakob Mørk Christiansen
Studievejleder, Lektor
Handelsgymnasiet (HHX)  

 

Tag din klasse med på besøg på erhvervsuddannelserne

College360 tilbyder et helt nyt besøgskoncept til 5. og 6. klasse, som understøtter skolerne i arbejdet med praksisfaglighed, både i de obligatoriske valgfag og i dele af det obligatoriske emne ”Uddannelse og job”

Alle forløb bygger på praksisfaglige og anvendelsesorienterede elementer, som i praksis betyder at børnene får mulighed for at udvikle produkter inden for de forskellige uddannelser og for at prøve at arbejde praktisk i skolens demolabs.

Forløbene strækker sig over en skoledag, hvor eleverne møder erhvervsuddannelserne via tværfaglige forløb med fokus på karrierelæring. Forløbene tager udgangspunkt i Bill Laws fire færdigheder: Jeg opdager, jeg ordner, jeg fokuserer og jeg forstår. Forløbene har særligt fokus på opdagelsesdelen: At eleverne: Sanser, oplever, får indtryk og samler inspiration.

Formålet med undervisningsforløbene er, at eleverne i fællesskab oplever og erfarer i deres personlige møde med College360 som uddannelsesinstitution, og at de udfordres deres forestillinger om fremtidige valg af uddannelser og job.

Læs mere om de forskellige forløb, vi tilbyder


Produktudvikling på skemaet i 5.a.

Det summede af liv, da 5.a. fra Dybkjærskolen den 6. maj 2022 for en dag fik muligheden for at prøve at gå på en erhvervsuddannelse. Her havde College360 nemlig premiere på et helt nyt samarbejde med grundskolerne i Silkeborg Kommune. Siden har flere klasser lagt vejen forbi for at opleve skolen indefra.

Læs hele artiklen og hør om elever og læreres udbytte af en dag på College360.

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme på besøg på erhvervsuddannelserne med din 5. eller 6. klasse? Kontakt

Trine Kiærbye Jensen
Studievejleder
Business, Håndværk og design, Studievejledning