Grundskolesamarbejde

Grundskolesamarbejde

På College360 ønsker vi at styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for den enkelte elev, derfor har vi et tæt samarbejde med byens mange grundskoler, UU Silkeborg og Silkeborg Kommune.

Derudover stiller vi os gerne til rådighed for at lave aktiviteter i samarbejde med den enkelte skole for at give eleverne indblik i, hvad man lærer på en erhvervsuddannelse (EUD og EUX) eller en erhvervsgymnasial uddannelse (HHX og HTX).

Aktiviteterne kan foregå på jeres skole eller på College360, så eleverne har mulighed for at opleve studiemiljøet på en ungdomsuddannelse. På den måde kan vi hjælpe jer med at give eleverne større viden om ungdomsuddannelserne, samt hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til, og dermed udfordre eleverne i deres uddannelsesvalg.

 

Hvis du vil vide mere, så kontakt os:

Trine Kiærbye Jensen
Studievejleder
Business, Håndværk og design, Studievejledning  
Mogens Holm
Lektor, Studievejleder
Teknisk Gymnasium (HTX), Studievejledning  
Jakob Mørk Christiansen
Studievejleder, Lektor
Handelsgymnasiet (HHX), Studievejledning