Godskrivning af fag

Har du bestået fag ud over grundskolens 9. klasses afgangseksamen, kan kvalifikationer, der er relevante for den valgte uddannelse give godskrivning.

Har du for eksempel været til eksamen i engelsk i 10. klasse eller på en anden uddannelse, kan det eventuelt give merit for engelsk i din nye uddannelse hvis det er samme niveau.

En del af grundfagene i den uddannelse, du har valgt, kan være relateret til faglige fag. Det vil sige, at indholdet relaterer direkte til din faglige uddannelse. For eksempel vil naturfag for gastronomer være relateret til gastronomfaget.

Når skolen vurderer din ansøgning om godskrivning, sammenholder vi fagene i din nye uddannelse med de fag, du tidligere har bestået.

Søger du godskrivning, skal du vedlægge dokumentation på dine kvalifikationer i form af kopi af eksamensbeviser.

Grundfagene indgår i uddannelserne på forskellige niveauer.

Her er en forklaring:

  • Niveau F svarer til et niveau mellem 9. og 10. klasses niveau.
  • Niveau E er 10. klasses niveau.
  • Niveau D er niveauet mellem 10. klasse og 1. år på et gymnasium.
  • Niveau C svarer til laveste niveau på gymnasiet.

Ønsker at du at søge om godskrivning skal du tage direkte kontakte til den relevante studievejleder.

Studievejledere

Susan Majbritt Bay Thomsen
Studievejleder
Auto, Håndværk og design, Studievejledning  
Trine Kiærbye Jensen
Studievejleder
Business, Håndværk og design, Studievejledning  
Søren Kops Hansen
Faglærer, Studievejleder, Lærepladskonsulent
Hotel og restaurant, Studievejledning