Optagelse på kvoteuddannelser

Hvad er en kvoteuddannelse?

Kort fortalt er det uddannelser med et begrænset antal pladser. Det betyder, at du ikke kan være sikker på at blive optaget på uddannelsen, da efterspørgslen er stor og pladserne få. Du vil ofte skulle gennem en særlig ansøgningsproces for at blive optaget. Det kan dreje sig om en motiveret ansøgning, dokumentation, udfærdigelsen af porte folio eller lign.

Det er Undervisningsministeriet der årligt regulerer antallet af elever og dermed afgør, hvilke uddannelser der skal have adgangsbegrænsning. Dette sker for at sikre, at der er tilstrækkelig med antal lærepladser og beskæftigelse.

Adgangsbegrænsningen er kun aktuel for elever på grundforløb 2 og for dem, som ikke har en lærepladsaftale (uddannelsesaftale).

  • Uddannelser på College360 med kvote
  • Sådan søger du en kvoteuddannelse