Særlig ansøgningsprocedure skiltetekniker

Skilteteknikeruddannelsen er en kvoteuddannelse. Det betyder, at der et begrænset antal pladser. Vi har på College360 25 pladser pr. hold. Derfor skal du gennem en særlig ansøgningsprocedure for at blive optaget på uddannelsen.

Ansøgning om optagelse

For at komme i betragtning til de eftertragtede pladser, skal du sende en motiveret ansøgning, hvori du beskriver:

  • Hvorfor du ønsker at starte på uddannelsen?
  • Hvilket kendskab du har til uddannelsen?
  • Hvor stort et geografisk område du er villig til at søge læreplads i?
  • Om du har kørekort/egen bil?
  • Om du har mulighed for at flytte efter en læreplads?
  • Hvad er din baggrund? Uddannelse, erhvervserfaring m.m.
  • Hvad laver du i din fritid?

Ansøgningen skal indeholde dit navn, adresse, tele. mail og alder.

Du skal ligeledes udarbejde en portfolie med billeder af reklameskilte, som du selv har taget. Portfolien skal indeholde følgende:

  • 2 bilreklamer (set fra siden).
  • 2 facadeskilte (set forfra).
  • 2 valgfrie reklamer.

Lav en kort beskrivelse af dine observationer til hvert billede f.eks., hvad synes du er godt/dårligt ved reklamen f.eks. typografi, farver, osv

Ansøgning sendes via optagelse.dk. Du vedhæfter din portfolie til ansøgningen i optagelse.dk 

Når vi har modtaget din ansøgning, sender vi en bekræftelse tilbage, så du ved at du er på listen over ansøgere. Du vil senere få at vide, om du bliver indkaldt til samtale, hvor du så får mulighed for at begrund,e hvorfor det netop er dig, vi skal optage på en af uddannelsens kvoteplader.