Særlig ansøgningsprocedure

Ansøgning om optagelse

Før du starter på skilteteknikeruddannelsens grundforløb 2, skal du sende en motiveret ansøgning. Dette er for at sikre, at du har gjort dig overvejelser omkring dit uddannelsesvalg. I ansøgningen skal du beskrive:

  • Hvorfor du ønsker at starte på uddannelsen?
  • Hvilket kendskab du har til uddannelsen?
  • Hvor stort et geografisk område du er villig til at søge læreplads i?
  • Om du har kørekort/egen bil?
  • Om du har mulighed for at flytte efter en læreplads?
  • Hvad er din baggrund? Uddannelse, erhvervserfaring m.m.
  • Hvad laver du i din fritid?

Ansøgningen skal indeholde dit navn, adresse, tele. mail og alder.

Du skal ligeledes udarbejde en portfolie med billeder af reklameskilte, som du selv har taget. Portfolien skal indeholde følgende:

  • 2 bilreklamer (set fra siden).
  • 2 facadeskilte (set forfra).
  • 2 valgfrie reklamer.

Lav en kort beskrivelse af dine observationer til hvert billede f.eks., hvad synes du er godt/dårligt ved reklamen f.eks. typografi, farver, osv

Ansøgning sendes via optagelse.dk. Du vedhæfter din portfolie til ansøgningen i optagelse.dk