Optagelse til de gymnasiale uddannelser

For at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse (htx, hhx eller stx) direkte efter 9. klasse skal du fra og med 2019 være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, der starter i 8. klasse. For at kunne vurderes uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende:

  • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat
  • Opnå mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 9. klasse

Derudover skal du opfylde følgende betingelser:

  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver
  • Have bestået folkeskolens afgangseksamen, dvs. opnå mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne
  • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen. De bundne prøvefag er: dansk, matematik, engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.
  • Have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der står mål hermed
  • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Opfylder du disse adgangsforudsætninger, har du krav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse. Bemærk dog, at du ikke har krav på optagelse på et specifikt gymnasium.

Andre veje til en htx, hhx eller stx

Hvis du ikke opnår et resultat ved folkeskolens afgangseksamen, der bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen, kan du stadig opnå krav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse ad andre veje:

  • Hvis du opnår et gennemsnit på mindst 3,0 i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, har du krav på optagelse på en gymnasial uddannelse. Du skal vel at mærke samtidig være vurderet uddannelsesparat.
  • Hvis du opnår et gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, der ligger mellem 2,0-3,0, skal du have en vejledningssamtale. Herefter vil du få mulighed for at blive optaget på den gymnasiale uddannelse. Du skal vel at mærke samtidig være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opnår mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, har du krav på direkte optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse.

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, kan du via en faglig optagelsesprøve og samtale blive optaget på den gymnasiale uddannelse.

Prøvefag i 9. og 10. klasse

Se oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse og prøvefag i 10. klasse på www.uvm.dk