Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne

Hvis du ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Dit resultat ved optagelsesprøven og den efterfølgende samtale afgør, om du kan optages på en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke består prøven, kan du aflægge den en gang til. Hvis du heller ikke består prøven anden gang, er der mulighed for, at du i særlige tilfælde kan aflægge den en tredje gang.

Adgangskrav

For at opfylde karakteradgangskravene til en erhvervsuddannelse skal du have et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk (skriftlig og mundtlig) og mindst 02 i matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9. eller 10. klasseprøve. Eller du skal have et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve.

Bemærk: Hvis du har en uddannelsesaftale (læreplads) har du adgang til erhvervsuddannelse. 

Optagelsesprøve og/eller samtale

Ansøger du om optagelse lige efter 9. eller 10. klasse eller inden for 1 år efter, at du er gået ud af skolen, skal du både opfylde karakterkravene og være vurderet uddannelsesparat for at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat og samtidig ikke opfylder karakterkravene, skal du til både en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen for at kunne blive optaget.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder karakterkravene, skal du ikke til optagelsesprøve. Du skal til en samtale på erhvervsskolen. Skolen vurderer på baggrund af samtalen, om du kan optages.

Optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse, har du mulighed for at gå til optagelsesprøve på erhvervsskolen.

Hvis du har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse, men ikke opnår det nødvendige karaktergennemsnit ved prøverne i 9. eller 10. klasse, vil erhvervsskolen sørge for at indkalde dig til en optagelsesprøve og evt. en samtale.

Prøvernes niveau, indhold og varighed

Niveauet på optagelsesprøverne svarer til kravene for at opnå karakteren 02 i folkeskolens 9.- klasseprøver i henholdsvis dansk og matematik. Prøverne er skriftlige og har en faglig toning imod erhvervsuddannelserne.

Danskprøven består af 3 dele:

  • Læsning
  • Retskrivning
  • Skriftlig fremstilling

Matematikprøven er skriftlig og omfatter 9 forskellige opgaver.

Både dansk- og matematikprøven varer to timer og bedømmes bestået/ikke-bestået af én censor.

Hvornår afholdes prøverne?

Datoerne kan du se på uvm.dk´s hjemmeside Prøvedatoer. Derudover kan optagelsesprøver afholdes på fleksible tidspunkter, afhængigt af de enkelte erhvervsskolers optag af elever, eksempelvis ved afslutningen af sommerkurser.

Efter prøven får du skriftligt svar på, om du er blevet optaget på erhvervsuddannelsen.

Samtale

Samtalen handler om, hvor motiveret du er for at gennemføre en erhvervsuddannelse, og din viden om, hvilke krav der stilles. Samtalen kommer også ind på, om du er selvstændig og ansvarsfuld og selv kan tage initiativ til at løse en opgave. Du skal blandt andet kunne samarbejde med og vise respekt for andre. Det er også vigtigt, at du er mødestabil.