Statens uddannelsesstøtte (SU)

Statens Uddannelsesstøtte er økonomisk støtte til dig, der går på en uddannelse.

Som elev på College360 kan du søge SU efter gældende regler på http://www.su.dk/, hvor du logger på med NemID, som kan bestilles via http://www.nemid.nu/.

Du kan søge SU til en ungdomsuddannelse fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år, hvis du opfylder betingelserne. Du kan tidligst indtaste ansøgningen en måned, før kvartalet starter. Fylder du for eksempel 18 år i april, kan du få SU fra den 1. juli, og du kan tidligst indtaste ansøgningen den 1. juni.

Det er også i minSU, at du ændrer dine SU-oplysninger.

Har du spørgsmål om din SU, kan du ringe i hverdage og snakke med de ansvarlige for SU: 

Erhvervsuddannelserne (EUD/EUX):

Christina Nielsen
Uddannelsessekretær
Elevadministration (EUD og EUX)  

 

De gymnasiale uddannelser (HTX/HHX):

Karin Vestermark Jensen
Leder af elevadministrationen (HHX og HTX)
Elevadministration (HHX og HTX), Ledelse  
Maricica-Elena Romega Mortensgaard
Uddannelsessekretær
Elevadministration (HHX og HTX)  

Digital Post

SU sender breve om din SU til din Digital Post via borger.dk/e-Boks, hvor du blandt andet kan se din støttemeddelelse med oplysninger om, hvor meget du er tildelt i SU, dine skatteoplysninger (hentet fra SKAT), og om du står som ude- eller hjemmeboende.