Støtte under uddannelse

På College360 har du mulighed for at få støtte til uddannelsesmæssige og personlige udfordringer.

Special pædagogisk støtte

Som elev på College360 kan du få specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har behov for det.

Du kan få støtte, hvis du har læse- og skrivevanskeligheder, hvis du er hørehæmmet eller svagsynet, eller hvis du har nogle fysiske begrænsninger.

Som ordblind vil støtten bestå af en computer med stavestøtteprogrammer og oplæsningsfunktion eller programmer, der kan downloades til din egen computer samt skannerpen og håndskanner.

Hvis du er hørehæmmet eller svagsynet, vil du også få stillet de tekniske hjælpemidler til rådighed, der kan kompensere for din høre- eller synsnedsættelse.

Ved fysiske begrænsninger har vejlederen mulighed for at søge om ergonomiske hjælpemidler, f.eks. roller mouse, specialbord eller specialstol.

Hvis du har psykiske vanskeligheder, f.eks. en diagnose, vil du typisk kunne få støttetimer. 

Det er vigtigt, at du kontakter en af skolens vejledere hurtigst muligt, efter du er optaget på uddannelsen, så vi hurtigt kan finde frem til, hvilken form for støtte du har behov for.

SPS-vejledere

Lise Telling Nielsen
SPS koordinator
Auto, Business, Hotel og restaurant, Håndværk og design  
Birgitte Weinreich
Lektor, Studievejleder/Læsevejleder
Handelsgymnasiet (HHX)  

 

Mentorstøtte

Karen Rønstrup
Mentor, Underviser
Handelsgymnasiet (HHX), Teknisk Gymnasium (HTX)  
 
Mads Ahrenkiel
Mentor
Auto, Business, Hotel og restaurant, Håndværk og design