Uddannelsesparathed

Alle unge, der søger optagelse på en ungdomsuddannelse fra 9. eller 10. klasse, skal vurderes uddannelsesparate, inden de kan begynde på en uddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en samlet vurdering, der inddrager såvel den unges personlige og sociale forudsætninger som hans/hendes standpunktskarakterer i 9. klasse.

For at kunne blive optaget direkte på en ungdomsuddannelse skal den unge, ud over at være vurderet uddannelsesparat til den pågældende uddannelse, også opfylde uddannelsens øvrige adgangsforudsætninger.

Herunder kan du læse mere om Uddannelsesparathed og adgangsforudsætninger

  • Uddannelsesparathed til erhvervsuddannelserne og EUX
  • Uddannelsesparathed til de gymnasiale uddannelser
  • Jeg er ikke uddannelsesparat