Én indgang til en verden
af uddannelser og muligheder...

Kom hele vejen rundt med College360

I den daglige undervisning arbejder vi praksisnært og understøtter teori med anvendelsesorienterede eksempler og cases, så du oplever en tæt kobling mellem teori og praksis. På College360 bliver du dermed rustet til at begå dig i erhvervslivet og på de videregående uddannelser gennem et tæt samarbejde med både det lokale, nationale og internationale erhvervsliv og det omkringliggende samfund.

På College360 bliver du klar til verden.

Stærkere uddannelser

Vi samler ungdomsuddannelser af høj kvalitet inden for håndværk, science, økonomi, markedsføring og sprog på én stærk, lokal skole.

Tværfagligt samarbejde

Med mange forskellige uddannelser samlet under ét navn skabes inspirerende rum for tværfaglighed og udvikling med eleven i centrum.

Fællesskab

Vi har et mangfoldigt og inspirerende uddannelsesmiljø med rum og udvikling for alle. Vi er en del af noget større, og sammen er vi stærkere.