Det var en super godt event

Fag på Event

Information | Fag på Event

Uddannelsen har som overordnet formål, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for: udvikling af events inden for oplevelsesområdet, administration og koordination med hensyn til planlægning, gennemførelse og evaluering af events (oplevelser)

Fag på Grundforløb 1

På Grundforløb 1 skal vi igennem en række temaer, der skal klæde dig på til at vælge en uddannelsesretning på Grundforløb 2. 

Du vil også få fag som Dansk, Matematik, Virksomhed og arbejdsmarked, lærepladssøgning. Du vil komme i en uges virksomhedspraktik og få mulighed for at følge en række valgfag.

Fag på Grundforløb 2 

På Grundforløb 2 på Handelsuddannelsen møder du følgende fag, som giver dig grundlæggende viden inden for salg og butiksdrift: 

 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning c
 • Engelsk C
 • Erhvervsinformatik C
 • Uddannelsesspecifikt fag: Event

De uddannelsesspecifikke fag - også kaldet USF fag klæder dig på i forhold til at begynde din oplæring i en virksomheder. Du lærer om forskellige arbejdsprocesser og får indsigt i, hvilke spændende jobs og karrieremuligheder uddannelsen leder frem til. På Eventuddannelsen møder du emner som: 

 • Idéudvikling
 • Planlægning og projektstyring
 • Digitale værktøjer
 • Budgetter, tilbud og beregninger
 • Salgs- og markedsføringsplaner
 • Kommunikation
 • Præsentation og formidling

Grundforløb 2 på Event afsluttes med eksamen i ét af grundfagene og en grundforløbsprøve, som afslutning på det uddannelsesspecifikke fag.

For at komme videre fra Grundforløb 2 til hovedforløbet på Eventuddannelsen skal følgende overgangskrav bestås: 

Fag: 

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Erhvervsinformatik C

Grundfagene skal bestås med et gennemsnit på 2,0. Den afsluttende grundforløbsprøve skal bestås.

Hovedforløb

College360 udbyder kun Grundforløb på Eventuddannelsen. Derfor skal du på skoleforløbene under din oplæring i en virksomhed have din undervisning på en anden erhvervsskole. Du vælger sammen med din oplæringsvirksomhed, hvilken af de skoler, der udbyder hovedforløb på uddannelsen, du skal gå på. 

Brug for en
EUD vejleder?

Vejleder

Irene Bruus

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Business
  • Grundforløb 1

Vejleder

Susan Majbritt Bay Thomsen

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Håndværk & Design
  • Auto

Vejleder

Søren Kops Hansen

Studievejleder på EUD/EUX, Lærepladskonsulent

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Hotel og Restaurant
  • Håndværk & Design

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.