Grundskolesamarbejde

Besøg os | Grundskolesamarbejde

På College360 ønsker vi at styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for den enkelte elev, derfor har vi et tæt samarbejde med byens mange grundskoler, UU Silkeborg og Silkeborg Kommune.

Derudover stiller vi os gerne til rådighed for at lave aktiviteter i samarbejde med den enkelte skole for at give eleverne indblik i, hvad man lærer på en erhvervsuddannelse (EUD og EUX) eller en erhvervsgymnasial uddannelse (HHX og HTX).

Aktiviteterne kan foregå på jeres skole eller på College360, så eleverne har mulighed for at opleve studiemiljøet på en ungdomsuddannelse. På den måde kan vi hjælpe jer med at give eleverne større viden om ungdomsuddannelserne, samt hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til, og dermed udfordre eleverne i deres uddannelsesvalg.

Hvis du vil vide mere, så kontakt os:

Vejleder

Mogens Holm

Lektor, Studievejleder på HTX

  Uddannelse
  • HTX
  Retning
  • Teknisk Gymnasium
  Fag
  • Samfundsfag
  • Idehistorie

Vejleder

Jakob Mørk Christiansen

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Erhvervsjura

Vejleder

Irene Bruus

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Business
  • Grundforløb 1

EUD grundskoleforløb

Vi har på College360 udviklet en række forløb for 5.-6. klasse, som kan understøtte folkeskolens arbejde med praksisfaglighed, både i de obligatoriske valgfag og i dele af det obligatoriske emne Uddannelse og job. Forløbene tager udgangspunkt i vores erhvervsuddannelser og lægger sig op ad folkeskolens ønske om et øget fokus på praksisfaglighed, målene for det obligatoriske emne Uddannelse og job og fælles mål.

Det kan du opleve med din klasse

Vi tilbyder pt. tre forløb inden for :

 • Hotel og restaurant
 • Håndværk og design (Træ)
 • Skiltetekniker

Forløbene er beskrevet på www.udoglaer.dk

Kontakt også Irene Bruus for nærmere info. Om datoer, tilmelding mm.

Vejleder

Irene Bruus

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Business
  • Grundforløb 1
Elever laver skilte hos skilteteknikerne

Produktudvikling på skemaet i 5.a.

Det summede af liv, da 5.a. fra Dybkjærskolen den 6. maj 2022 for en dag fik muligheden for at prøve at gå på en erhvervsuddannelse. Her havde College360 nemlig premiere på et helt nyt samarbejde med grundskolerne i Silkeborg Kommune. Siden har flere klasser lagt vejen forbi for at opleve skolen indefra.

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.