Velkommen hos College360 Efteruddannelse

Se kursusoversigt
College360 Efteruddannelse er sat i verden for at levere kurser og uddannelse til organisationer og til det enkelte menneske, der ønsker udvikling og et godt arbejdsliv. Uanset om du er en stor eller lille organisation, jobsøgende, leder eller medarbejder, er du velkommen hos os.
Truckfører sætter stak med paller på plads i lagerreol under AMU kursus på College360
Truckfører løfter jernrør i øvegården under AMU kursus på College360

Efteruddannelse

COLLEGE360 EFTERUDDANNELSE ER SAT I VERDEN FOR AT SKABE UDVIKLING

College360 Efteruddannelse er et ambitiøst kursushus, som har sit ophav i de tekniske uddannelser og handelsuddannelserne. Hermed opnår vi synergier på tværs af mange brancher, og vi når ud til virksomheder over hele landet. Vi arbejder strategisk med værtskab som en del af en forretningsmodel, der altid sætter dig og din virksomhed i centrum.

Unikke kompetencer

Vi kan tilrettelægge kurser- og uddannelser inden for Arbejdsmarkedsuddannelser og Akademiuddannelser med mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse, kompetencegivende beviser og ECTS point.

Vi samarbejder med mange uddannelsesaktører, A-kasser, jobcentre, konsulenthuse, m.v. og kan derfor altid finde de rette specialister til opgaven.

5 Gode grunde til at starte på Efteruddannelse

Få ny viden, der rækker ind i fremtiden

Du får nye kompetencer og holder dig opdateret på dit felt med de nyeste teorier og metoder. Det skaber jobsikkerhed og muligheder for at forblive attraktiv på arbejdsmarkedet

Løs dine daglige opgaver mere effektivt

Med nye kompetencer udvikler du kvaliteten af din opgaveløsning og arbejdet glider lettere. Du får redskaber til at vurdere og forbedre dit daglige arbejde.

Øg din værdi på arbejdsmarkedet

Du bliver kompetent og kan skabe mening med dit job og øve indflydelse på din arbejdsplads. Efteruddannelse styrker din værdi for din virksomhed eller stiller dig stærkere i forhold til nye jobmuligheder og karriereskifte

Styrk dit erhvervsmæssige netværk

Du møder nye mennesker med andre baggrunde, interesser og kompetencer. Du får nye input, som giver energi og videndeling, som du kan have glæde af mange år fremover.

Få øget selvværd og styrk din arbejdsglæde

Personlig udvikling og nye kompetencer styrker din tro på dig selv. Det skaber arbejdsglæde, giver livskvalitet og bonus på den private bundlinje

Fag og muligheder med Efteruddannelse

Hvad vil du være bedre til?

Vi er sat i verden for at styrke dine kompetencer og bidrage til, at du har et godt arbejdsliv. Derfor har vi et bredt kursusudbud, hvor du kan komme på både lange forløb og kortere kurser.

Hos College360 Efteruddannelse lærer du en masse nyt med høj faglighed, glæde, humor, frisk luft og leg. Vi ser dig og dine behov og er altid klar til at hjælpe med råd og vejledning både før, under og efter kurset.

Kursusoversigt

Vi udbyder hos College360 Efteruddannelse en lang række AMU kurser (arbejdsmarkedsuddannelser). Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) udvikles og godkendes i et tæt samarbejde mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere om Kursusoversigt

Kursustyper

På College360 tilbyder vi både enkelt personer og virksomheder forskellige kursustyper. Vi har åbne kurser og laver også virksomhedstilpassede kursusforløb. Vi har mulighed for at gennemføre kurserne som AMU-kurser (Arbejdsmarkedsuddannelser, Akademiuddannelser med ECTS point eller korte intensive kurser.

Læs mere om Kursustyper

Godt at vide som deltager

Kvalitet på efteruddannelserne

På College360 Efteruddannelse arbejder vi løbende med kvalitetsudvikling, for at sikre høj tilfredshed hos deltagere, medarbejdere, aftagere og samarbejdspartnere. Kvalitets systemet og de fastlagte procedurer for evaluering på College360 sikrer overholdelse af de lovmæssige krav, der findes i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne samt i de gældende bekendtgørelser for de uddannelser, der udbydes på skolen. 

Læs mere om Kvalitet på efteruddannelserne

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.