Fag på Handel

Information | Fag på Handel

Handelsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for: Planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds handelsfunktioner. Planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds salgs-, service-, indkøbs- eller logistikfunktioner

Fag på EUX Handel

På EUX uddannelsen inden for Handel får du undervisning i både almene gymnasiale fag som dansk, engelsk og samfundsfag og i fag, som er relevante, når du skal arbejde inden for detailhandel.

Fag på Grundforløb 1

På Grundforløb 1 skal vi igennem en række temaer, der skal klæde dig på til at vælge en uddannelsesretning på Grundforløb 2. 

Du vil også få fag som Dansk, Samfundsfag, Engelsk, Virksomhed og arbejdsmarked, lærepladssøgning. Du vil komme i en uges virksomhedspraktik og få mulighed for at følge en række valgfag.

Fag på Grundforløb 2 

På Grundforløb 2 på EUX Handel møder du følgende fag, som giver dig grundlæggende viden inden for en virksomheds salgs-, service-, indkøbs- eller logistikfunktioner:

 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsinformatik C
 • Matematik C
 • Organisation C
 • Uddannelsesspecifikt fag: Detail 

De uddannelsesspecifikke fag - også kaldet USF fag klæder dig på i forhold til at begynde din oplæring i en virksomheder. Du lærer om forskellige arbejdsprocesser og får indsigt i, hvilke spændende jobs og karrieremuligheder uddannelsen leder frem til. På Handelsuddannelsen møder du emner som: 

 • Salg og service
 • Præsentation 
 • Handelsregning
 • Forretningsforståelse
 • Kommunikation
 • Databehandling
 • Optimering af arbejdsprocesser

Grundforløbet på EUX Handel afsluttes med eksamen i ét af grundfagene og en grundforløbsprøve, som afslutning på det uddannelsesspecifikke fag.

For at komme videre fra Grundforløb 2 til det studiekompetencegivende forløb - også kaldet studieåret, skal du have gennemført følgende fag på grundforløbet:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C 
 • Erhvervsinformatik C
 • Vvirksomhedsøkonomi C
 • Organisation C
 • Afsætning C
 • Matematik C 

En del af fagene skal bestås med et samlet gennemsnit på 2. Øvrige fag skal gennemføres, men uden krav om en bestemt karakter.

Efter Grundforløb 2 skal du på EUX Handel videre på studieåret.

Fag på Studieåret

I det studiekompetencegivende forløb skal du gennemføre følgende fag og niveauer:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informatik B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C eller andet fremmedsprog C 
 • En række valgfag

Du skal også udarbejde et erhvervsområdeprojekt og et eksamensprojekt.

Eksamen består af prøver i 6 gymnasiale fag, der udtrækkes. Dit samlede karaktergennemsnit i prøverne skal være mindst 2. Du skal også bestå en mundtlig prøve med udgangspunkt i dit eksamensprojekt, samt en prøve i den større skriftlige opgave.

Når du har bestået eksamen, modtager du bevis for EUX 1. del. For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Hvis du har gennemført EUX 1. del på en af de merkantile erhvervsuddannelser, har du adgang til at starte på ethvert af de merkantile hovedforløb uden yderligere supplering. Du skal hverken tage grundforløbet eller det studiekompetencegivende forløb igen, men kan starte direkte på uddannelsens hovedforløb.

Hovedforløb

College360 udbyder kun Grundforløb og studieår på Handelsuddannelsen. Derfor skal du på skoleforløbene under din oplæring i en virksomhed have din undervisning på en anden erhvervsskole. Du vælger sammen med din oplæringsvirksomhed, hvilken af de skoler, der udbyder hovedforløb på uddannelsen, du skal gå på. 

Erhvervsfaglig studentereksamen

Du afslutter hele uddannelsen med en gymnasial eksamen og en fagprøve. Du modtager fagprøvebevis og EUX-bevis (erhvervsfaglig studentereksamen).

Brug for en
EUX vejleder?

Vejleder

Irene Bruus

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Business
  • Grundforløb 1

Vejleder

Susan Majbritt Bay Thomsen

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Håndværk & Design
  • Auto

Vejleder

Søren Kops Hansen

Studievejleder på EUD/EUX, Lærepladskonsulent

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Hotel og Restaurant
  • Håndværk & Design

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.