Ny elev - sådan bliver du optaget på HTX

Hjælp til din uddannelse | Ny elev - sådan bliver du optaget på HTX

Her kan du læse mere om adgangskrav og tilmelding til HTX. Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat eller ikke opfylder adgangskravene, kan du se, hvordan du går til optagelsesprøve på uddannelsen.

Optagelse og adgang

Her kan du læse, hvad det kræver at blive optaget på HTX

Uddannelsesparathed

For at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse (htx, hhx eller stx) direkte efter 9. klasse skal du være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, der starter i 8. klasse. For at kunne vurderes uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende:

 • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat
 • Opnå mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 9. klasse

Læs mere om uddannelsesparathed.

Adgangskrav

Ud over at være erklæret uddannelsesparat, skal du opfylde følgende betingelser:

 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen, dvs. opnå mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen. De bundne prøvefag er: dansk, matematik, engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der står mål hermed
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Opfylder du disse adgangsforudsætninger, har du krav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse. Bemærk dog, at du ikke har krav på optagelse på et specifikt gymnasium.

Andre veje til en htx, hhx eller stx

Hvis du ikke opnår et resultat ved folkeskolens afgangseksamen, der bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen, kan du stadig opnå krav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse ad andre veje:

 • Hvis du opnår et gennemsnit på mindst 3,0 i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, har du krav på optagelse på en gymnasial uddannelse. Du skal vel at mærke samtidig være vurderet uddannelsesparat.
 • Hvis du opnår et gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, der ligger mellem 2,0-3,0, skal du have en vejledningssamtale. Herefter vil du få mulighed for at blive optaget på den gymnasiale uddannelse. Du skal vel at mærke samtidig være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opnår mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, har du krav på direkte optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse.

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, kan du via en faglig optagelsesprøve og samtale blive optaget på den gymnasiale uddannelse.

Er du klar til at starte på en gymnasial uddannelse som HTX?

Det kræver en række faglige, personlige og sociale kompetencer at gennemføre en gymnasial uddannelse som HTX. Føler du dig klar?

At være uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse betyder, at du er i besiddelse af de faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at gennemføre HTX-uddannelsen på tilfredsstillende vis.

Faglige kompetencer

betyder, at du i grundskolen har et karaktergennemsnit på mindst 5.0 eller, at du består optagelsesprøven. Det er vigtigt, at du har forståelse inden for de naturvidenskabelige fag og matematik, da det er fag som fylder meget på HTX.

Personlige kompetencer

betyder, at du er i stand til at udvise den selvstændighed og ansvarlighed, der kræves, når man går på en gymnasial ungdomsuddannelse. Du har selv valgt uddannelsen og bliver betragtet som næsten voksen. Ansvaret for at møde til undervisningen, deltage aktivt i timerne og lave lektier og afleveringer ligger hos dig selv. Det vil sige, du skal have lyst til at sætte dig ind i nyt stof og være indstillet på at bruge en del tid på dit skolearbejde - også mere tid, end du måske har været vant til i grundskolen.

Uddannelsen kræver, at du er i stand til at planlægge og strukturere din tid, så lektier og skriftlige opgaver laves til tiden.

Oplever du problemer fagligt eller socialt, er det vigtigt, at du hurtigt henvender dig til dine lærere eller studievejleder.

Sociale kompetencer

betyder, at du kan indgå i et fællesskab og samarbejde med andre elever. Gennem alle tre år vil du i mange fag skulle arbejde parvis eller i grupper i den daglige undervisning. Ligeledes er flere projektforløb tilrettelagt som gruppearbejde.

Tilmelding til HTX

Sådan tilmelder du dig HTX

Hvis du går i folkeskolen eller på efterskole, udfylder du et ansøgningsskema på www.optagelse.dk sammen med dine forældre eller med hjælp fra din UU-vejleder.

Har du forladt folkeskolen, skal du ligeledes ind på www.optagelse.dk og udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og godkendes inden 1. marts. Bemærk: Studieretningen vælges først, når du er blevet optaget på College360.

Guide til tilmelding via optagelse.dk

Klik på "Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse" og følg anvisningerne.

Vi optager elever, så længe der er plads i klasserne også efter ansøgningsfristen den 1. marts. Ring og hør nærmere på tlf. 75 360 360. 

Du kan læse mere på ug for 9. klasse.

Du kan læse mere på ug for 10. klasse.

Forrang og særlige hjælpemidler

Hvis du søger om forrang på baggrund af Kommunal Eliteidræt, skal du tilføje dokument fra eliteSilkeborgs Akademi. Hvis du har en godkendelse fra Team Danmark, kan du også vælge at tilføje den. 

Hvis du afkrydser JA til særlige hjælpemidler på optagelse.dk, vil du snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb blive kontaktet af HHX/HTX for afklaring af dokumentation. 

Læs mere om forrang på ug.dk: https://www.ug.dk/6til10klasse/gymnasiale-uddannelserungdomsuddannelse/fordeling-af-pladser-paa-gymnasiale-uddannelser/forrang-til-optagelse-paa-gymnasiale-uddannelser

Læs mere om særlige hjælpemidler: https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-paa-ungdomsuddannelser/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler

Brug for en
HTX vejleder?

Vejleder

Mathilde Hørup Noer

Adjunkt, læsevejleder, studievejleder HTX

  Uddannelse
  • HTX
  Retning
  • Teknisk Gymnasium
  Fag
  • Dansk
  • Engelsk

Vejleder

Mogens Holm

Lektor, Studievejleder på HTX

  Uddannelse
  • HTX
  Retning
  • Teknisk Gymnasium
  Fag
  • Samfundsfag
  • Idehistorie

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.