Elever fra Innovation laver byggeprojekt

Fag på studieretningen Innovation og iværksætteri

Information | Fag på studieretningen Innovation og iværksætteri

Her kan du få uddybet, hvad man laver i Teknologi A og Design B.

Studieretningsfag på Innovation og iværksætteri

I studieretningsfagene er virkeligheden en del af den projektorienterede undervisning, som blandt andet tager udgangspunkt i samarbejder med erhvervslivet. Du beskæftiger dig med, hvordan design og ny teknologi spiller sammen, og hvordan teknologi kan løse konkrete problemer, der kan gøre hverdagen både nemmere og smukkere. Du lærer desuden at udvikle, fremstille og markedsføre nye produkter – og om vigtigheden af nye trends, f.eks. 'disruptiv innovation'. Det er simpelthen en studieretning for dig, som kan lide lækkert design, teknologisk trendspotting, og som tør gå dine egne veje. Drømmer du om at skabe fremtiden?

Fagbeskrivelse af Teknologi på Innovation og iværksætteri

Faget teknologi omhandler sammenhængene mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger i et nationalt og globalt perspektiv. Faget beskæftiger sig med teknologisk innovation, det vil sige udvikling af produkter med udgangspunkt i analyser af samfundsmæssige problemstillinger. I samspillet mellem teknik, viden, organisation og produkt kombineres samfundsfaglig, teknisk og naturvidenskabelig viden og kundskaber med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier. Faget giver eleven elementer af en teknologisk dannelse gennem en forståelse for samspillet mellem teknologi og samfund, en kritisk sans samt evne til løsning af praktisk/teoretiske problemstillinger. Fagets problemorientering udvikler en forståelse af, hvordan teknologisk viden produceres gennem analyse og syntese i en samlet proces. Faget medvirker til at gøre HTX-uddannelsen virkelighedsnær og samtidsrelevant og er et af de fag, der er med til at konstituere uddannelsens profil. Fagets metode er problembaseret læring i længere projektforløb. Projektforløbene indebærer, at uddannelsens enkelte fag anvendes i en sammenhæng, hvor faglig viden kombineres på relevant måde. Faget styrker elevernes innovative kompetencer gennem projektarbejde, hvor faglig viden anvendes til konkret problemløsning. Problemløsningen omfatter udvikling og fremstilling af produkter i værksteder og laboratorier, hvorigennem eleverne får kendskab til forskellige teknologier, der anvendes i erhvervslivet, samt kendskab til innovative og kreative processers betydning i forbindelse med udvikling af produkter.

Læs mere om Teknologi A her 

Fagbeskrivelse af Design på Innovation og iværksætteri

Faget har en innovativ, teknologihistorisk, idéhistorisk og samfundsmæssig dimension, der bidrager til at styrke uddannelsens almendannende og studieforberedende formål. Faget baseres på projekter, der integrerer praktiske og teoretiske aspekter. Gennem fagets praktiske side får eleverne indblik i og erfaring med processer, der er principielt identiske med dem, der indgår i designeres daglige arbejde. Eleverne skal tilegne sig designmæssige viden, kundskaber og kompetencer, som gør dem i stand til at analysere og vurdere den designede omverden med anvendelse af fagets metoder, begrebsdannelse og terminologi. Eleverne skal lære at arbejde med faglige metoder, som med deres strukturering af problemløsende arbejdsprocesser kan overføres til løsning af opgaver i andre fag og i videregående uddannelser.

Læs mere om Design B her

Fag på Innovation og iværksætteri fordelt på dine 3 gymnasieår

Læs mere om fagenes indhold

Fag på studieretningen Innovation og iværksætteri på HTX uddannelsen

Brug for en
HTX vejleder?

Vejleder

Mathilde Hørup Noer

Adjunkt, læsevejleder, studievejleder HTX

  Uddannelse
  • HTX
  Retning
  • Teknisk Gymnasium
  Fag
  • Dansk
  • Engelsk

Vejleder

Mogens Holm

Lektor, Studievejleder på HTX

  Uddannelse
  • HTX
  Retning
  • Teknisk Gymnasium
  Fag
  • Samfundsfag
  • Idehistorie

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.