Kvindelig bygningsmaler maler rosa vægdekoration med bogstaver og firkanter

Sådan finder du en læreplads

Info om uddannelserne | Sådan finder du en læreplads

En erhvervsuddannelse består af både undervisning på skolen og oplæring, som foregår i en virksomhed. Under din oplæring vil du løbende komme tilbage på skolen i undervisningsforløb.

Læreplads i en virksomhed

Som elev har du selv ansvar for at finde en læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med en godkendt oplæringsvirksomhed. Det skal ske, før oplæringsperioden begynder. Alt efter, om du starter på Grundforløb 1 eller Grundforløb 2, vil du på skolen deltage i en lang række aktiviteter, som hjælper dig til at finde din læreplads.

Sådan hjælper vi dig på College360 med at finde en læreplads

Du bliver tidligt introduceret til skolens lærepladskonsulenter, som er bindeled mellem skolen og virksomhederne. Du får en introduktion til brugen af platformen lærepladsen.dk, som er det digitale mødested for elever, der søger læreplads og virksomheder, der søger lærlinge. Du får hjælp til at få lavet et CV og en god ansøgning og får træning i at gå til samtale. Du får også lejlighed til at komme ud på virksomhedsbesøg, og vi får besøg af mestre fra forskellige brancher, som fortæller, hvordan de udvælger deres lærlinge, og hvad de lægger vægt på. Både din kontaktlærer og lærepladskonsulenterne vil løbende følge op på, hvordan det går med din lærepladssøgning.

Du kommer også ud i en kortere praktik i løbet af grundforløbet. I den forbindelse får du praktisk træning i at sende ansøgninger og gå til samtale. I undervisningen arbejder du sammen med dine faglærere på at gøre dig, det vi kalder, værkstedsparat. Det betyder, at du får konkrete kompetencer og bliver trænet i opgaver, som du kan bruge i din praktik, så du er stillet bedst muligt i forhold til at vise praktikvirksomheden, hvad du kan bidrage med. I praktikken oplever du faget og branchen indefra  og prøver at være en del af en arbejdsplads - og måske bliver din praktikuge springbrættet til en uddannelsesaftale i virksomheden. 

Find din læreplads på lærepladsen.dk

Lærepladsen.dk er Undervisningsministeriets gratis internet-mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Det er også her, du kan finde informationer om lærepladssituationen på din uddannelse. Her kan du også se de virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever ved at klikke på "Godkendte virksomheder". Med brugernavn og adgangskode kan du sende ansøgninger fra systemet til virksomheder, der ønsker elever. Det er også her, du kan se de virksomheder, der har opslået ledige lærepladser. 

Når du har fundet en virksomhed, du ønsker at indgå aftale med, skal du indgå en uddannelsesaftale på Lærepladsen.dk.

Forskellige typer af uddannelsesaftaler

Der findes forskellige former for uddannelsesaftaler. Fælles for dem er, at aftalen skal omfatte oplærings- og skoleophold og indeholde oplysninger om den løn, oplæringsvirksomheden skal betale til eleven i oplæringsperioden. Virksomheden betaler også løn under de dele af skoleopholdene, der er omfattet af aftalen.

 • Ordinær uddannelsesaftale
  En ordinær uddannelsesaftale omfatter alle oplærings- og skoleophold. Virksomheden skal udbetale eleven overenskomstmæssig løn i uddannelsesaftalen.
 • Kort uddannelsesaftale
  En virksomhed, som ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb, har mulighed for at indgå en kort uddannelsesaftale. En kort uddannelsesaftale skal indeholde en oplæringsperiode samt mindst en skoleperiode. En kort uddannelsesaftale forløber som oftest på ca. 1 år. Virksomheden skal udbetale eleven overenskomstmæssig løn i den korte uddannelsesaftale.
 • Ny Mesterlære
  Ny Mesterlære-aftaler er for virksomheder, som ønsker at uddanne en elev i et helt uddannelsesforløb. Eleven skal ikke gennemføre et grundforløb, derfor er en Ny Mesterlære-aftale er kun for elever, som endnu ikke har erhvervet sig et grundforløb. I stedet er det virksomheden, som skal gennemføre den praktiske oplæring i virksomheden.

  Skolen udarbejder i samarbejde med elev og virksomhed en personlig uddannelsesplan. Virksomheden skal udbetale eleven overenskomstmæssig løn i Ny Mesterlære.
 • Kombinationsaftale
  En kombinationsaftale laves mellem en elev og to virksomheder, som tilsammen varetager et helt uddannelsesforløb. En kombinationsaftale omfatter alle oplærings- og skoleophold. Virksomhederne skal udbetale eleven overenskomstmæssig løn i kombinationsaftalen.

Uddannelser med dimensionering

Du skal være opmærksom på, at Undervisningsministeriet har lagt dimensionering på en række uddannelser. Formålet med dimensioneringen er at sikre, at der optages et passende antal elever på de uddannelser, hvor mulighederne for at komme i oplæring hos en virksomhed og efterfølgende at finde beskæftigelse kan være begrænsede.

 • Dimensionering med lærepladskrav betyder, at du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, før du kan blive optaget på grundforløbets 2. del.
 • For dimensionerede uddannelser med kvote fastsættes et antal kvotepladser for elever, der kan optages på grundforløbets 2. del uden, at de har indgået en uddannelsesaftale forud for optaget. Elever med en uddannelsesaftale optages uden for kvoten.

Dimensioneringen besluttes for et år ad gangen af Børne- og Undervisningsministeren. Kontakt studievejledningen, hvis du har spørgsmål til dimensionering.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde en læreplads i en virksomhed?

Hvis det ikke lykkes dig at finde en læreplads, har du i det fleste tilfælde mulighed for at gennemføre dele  din oplæring i Skoleoplæringscentret. Skoleoplæringscentret træder altså i stedet for det at være ansat som elev eller lærling i en virksomhed. Læs mere om oplæring i Skoleoplæringscentret herunder. 

 

Skoleoplæringscenter på College360

Skoleoplæringscentret er et tilbud til de elever, der ikke har fundet en ordinær læreplads eller som har mistet deres læreplads. Skoleoplæringscentret træder altså i stedet for det at være ansat som elev eller lærling i en virksomhed. I Skoleoplæringscentret har eleverne mulighed for at fortsætte og færdiggøre deres uddannelse. 

I Skoleoplæringscentret på College360 arbejder instruktører, som er erfarne håndværkere inden for alle brancher, og de sørger for din oplæring. Du kommer til at arbejde med arbejdsopgaver, der ligner dem, man kommer til at arbejde med i en virksomhed i erhvervslivet

Det er dog vigtigt, at du under din oplæring også oplever, hvordan tempoet og arbejdsmiljøet er i en virksomhed inden for din branche. Derfor er det vigtigt, at du i løbet af din læretid har kortere eller længere ophold i en virksomhed. Allerbedst vil det være, hvis du får mulighed for at få en aftale med en virksomhed om at færdiggøre din uddannelse i virksomheden.  

Som elev i Skoleoplæringscentret vil du i perioder kunne blive udstationeret i rigtige virksomheder i erhvervslivet. Du kan komme ud i virksomhedsforlagt oplæring (VFO) i max 6 uger og max 3 uger i samme virksomhed. Mange elever i Skoleoplæringscentret opnår gennem deres virksomhedsforlagte oplæring at få en uddannelsesaftale med en virksomhed undervejs i deres uddannelsesforløb.

Skoleoplæringscentret på College360 udbyder oplæring inden for følgende uddannelser

 • Autolakerer
 • Personvognsmekaniker
 • Karrosseritekniker
 • Cater
 • Kok
 • Skiltetekniker
 • Tømrer 
 • Smed
 • Bygningsmaler

Optagelse i Skoleoplæringscentret

For at være berettiget til oplæring i Skoleoplæringscentret på College360 skal du gøre en stor indsats for at finde læreplads i en virksomhed. Der er en række krav, du skal opfylde. Du skal:

 • Være registreret som lærepladssøgende med en synlig profil på Lærepladsen.dk senest 8 uger før afslutning af grundforløb 2
 • Søge aktivt efter læreplads under hele grundforløbet - også uden for dit lokalområde
 • Dokumentere din søgning i din personlige uddannelsesplan
 • Sige ja, hvis skolen finder en læreplads til dig - også selvom lærestedet ligger et andet sted i landet

Derudover skal du have afsluttet dit grundforløb, og være vurderet egnet af skolen til at gennemføre uddannelsen.

Hvis du opfylder kravene, kan du optages til skoleoplæring. Du starter én måned efter grundforløbets afslutning.

Betingelserne gælder også, mens du er i skoleoplæring

Mens du er i skoleoplæring, har du pligt til fortsat at søge læreplads i virksomheder - også uden for dit lokalområde. Du skal også være indstillet på at tage en læreplads i en anden uddannelse end den først ønskede.

Derudover skal skolen løbende vurdere, om du fortsat er egnet til uddannelsen

Elev i skoleoplæringscentret

Du kan i nedenstående håndbog for skoleoplæringscentret på College360 læse mere om, at være elev i Skoleoplæringscentret. Her finder du information om betingelser, skoleoplæringsydelse, befordring, arbejdstid, ordensregler og meget mere. 

Oplæring i udlandet

Som elev på en erhvervsuddannelse har du gennem OPU-ordningen mulighed for at tage en eller flere oplæringsperioder i en udenlandsk virksomhed.

OPU-ordningen, der hidtil har været kendt som PIU-ordningen, er et dansk mobilitetsprogram, der giver elever på danske erhvervsuddannelser mulighed for at komme på oplæringsophold i udlandet, når de har afsluttet grundforløbet på deres uddannelse

Oplæringsopholdet kan foregå i hele verden, og det er muligt at få tilskud til rejse og ophold gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Et oplæringsophold i udlandet kan udvikle dine faglige og personlige kompetencer, forbedre dine sprogkundskaber og være en oplevelse for livet. Der er flere muligheder for udsendelse.

 • Skoleudsendelse (Hvis du ikke har en dansk læreplads)
 • Udstationering (Hvis du har en dansk læreplads)

Læs mere om oplæring i udlandet:

Er du interesseret i oplæring i udlandet så tal med: 

Leder

Trine Kusk

Uddannelsesleder på GF1, International Coordinator

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Fag
  • EUX Tech

Brug for en
EUD vejleder?

Vejleder

Irene Bruus

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Business
  • Grundforløb 1

Vejleder

Susan Majbritt Bay Thomsen

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Håndværk & Design
  • Auto

Vejleder

Søren Kops Hansen

Studievejleder på EUD/EUX, Lærepladskonsulent

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Hotel og Restaurant
  • Håndværk & Design

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.