To voksne elever sidder til undervisning i klasselokale

Kursustyper

Info om efteruddannelse | Kursustyper

På College360 tilbyder vi både enkelt personer og virksomheder forskellige kursustyper. Vi har åbne kurser og laver også virksomhedstilpassede kursusforløb. Vi har mulighed for at gennemføre kurserne som AMU-kurser (Arbejdsmarkedsuddannelser, Akademiuddannelser med ECTS point eller korte intensive kurser.

Kursusudbud

Som enkeltkursist finder ud vores udbud af åbne kurser i Kursusoversigten

I Kursusoversigten finder du også information om indhold, pris og varighed på de enkelte kurser.

Som virksomhed med ønske om et tilrettet kursus, bedes du kontakte:

Leder

Øvrige

Conny Madsen

Leder af elevadministrationen (EUD/EUX/AMU)

    Uddannelse
    • EUD
    • EUX
    • Efteruddannelse

Vores Kursustyper

Her kan du se mere om de forskellige kursustyper, som vi kan tilbyde:

AMU-kurser

Vi udbyder hos College360 Efteruddannelse en lang række AMU kurser (Arbejdsmarkedsuddannelser).Arbejdsmarkedsuddannelser udvikles og godkendes i et tæt samarbejde mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og arbejdsmarkedets parter. Læs meget mere om betingelser, økonomi, tilmelding og så videre under Godt at vide.

Akademiuddannelser

Akademiuddannelser er videregående kompetencegivende uddannelser, der giver ECTS point ved gennemførelse. Indholdet i uddannelserne er tilpasset erhvervslivets fremtidskrav til kompetencer inden for bl.a. ledelse, administration, økonomistyring og kommunikation. 

Hos College360 Efteruddannelse tilbyder vi akademiuddannelser som virksomhedshold i samarbejde med Dania Erhverv. Vi tilbyder videreuddannelse på akademiniveau til virksomheder, der med efteruddannelse for medarbejdere vil skabe vækst på bundlinjen, og hvor virksomheden selv kan bestemme tempoet i medarbejdernes uddannelsesforløb.

Undervisningen på Akademiuddannelserne tager udgangspunkt i den nyeste teori og forskning inden for fagområdet, og denne teoretiske viden er central. Vi lægger dog også vægt på, at undervisningen er præget af små workshops og gæsteoplæg for at koble teori til praksis.

Med en Akademiuddannelse hos os vil du derfor opleve at få konkrete, teoretiske værktøjer, som kan overføres direkte til egen hverdag umiddelbart efter gennemført forløb.

 

Korte intensive kurser

Vi tilbyder korte intensive kurser inden for en lang række områder, hvor vi arbejder målrettet med et afgrænset emne, som du efter endt forløb kan gå direkte hjem og anvende. Du får et optimalt udbytte på disse kurser, som blandt andet skyldes, at der kun er få deltagere på hvert hold.

Vi bestræber os på størst mulig fleksibilitet i forhold til gennemførelsen af vores intensive kurser ud fra den enkelte virksomheds ønsker.

 

Strategisk kompetenceudvikling

Vi udvikler gerne virksomhedstilpassede kurser, der specifikt tager udgangspunkt i din virksomheds ønsker om kompetenceudvikling af medarbejdere, ledere eller overordnet for virksomheden.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon 20 63 45 32, og vi kommer gerne ud i din virksomhed til en snak om, hvordan vi kan samarbejde med netop jer.

Kompetencevurdering

College360 Efteruddannelse tilbyder Individuel Kompetence vurdering (IKV), der sætter fokus på den enkelte deltagers nuværende kompetencer. Via den individuelle kompetence vurdering er der mulighed for en formel anerkendelse af kvalifikationer, du har opnået gennem praksis. IKV er derfor helt personligt, og du kan få vurderet og anerkendt dine kompetencer i forhold til konkrete arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) og efterfølgende på et officielt AMU uddannelsesbevis. Dette sker efter en afklaring, dokumentation og vurdering fra College360 Efteruddannelse. Med en IKV afklaring kan du derefter eksempelvis søge om merit til andre uddannelser, eller den kan være vejen for dig til et tilrettelagt AMU-uddannelsesforløb.

Vurdering af basale færdigheder

På et AMU-kursus får alle deltagere tilbud om en vurdering af deres basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik. I tilknytning til vurderingen skal deltageren tilbydes vejledning om relevant læse- og regneundervisning.

For yderligere information, kontakt os på telefon 20 63 45 32 eller send en mail til os. Du kan også få mere information om forberedende voksenundervisning hos TH. Langs og HF-VUC på telefon 69 12 79 20 eller på www.thlangshf-vuc.dk, hvor du også selv kan booke en aftale til en snak om dine muligheder.

RKV - Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) er en afklaring, vurdering og anerkendelse af dine samlede teoretiske kompetencer i forhold til en konkret uddannelse.

Få vurderet om en tidligere uddannelse og/eller arbejdserfaring kan give dig lettere adgang til en specifik uddannelse. Hos College360 kan vi hjælpe dig med at blive det, der på fagsprog hedder realkompetencevurderet (RKV). Realkompetencevurdering er en afklaring, vurdering og anerkendelse af dine samlede kompetencer i forhold til en konkret uddannelse. Med sådan en vurdering kan der tages stilling til, hvilke dele af din kommende uddannelse, der kan godskrives i skole– og en eventuel praktikdel. Den endelige vurdering fastsætter, hvilke fagniveauer og projekter, der skal gennemføres for at opnå den uddannelse, du ønsker.

For at blive RKV afklaret skal du til en samtale, hvor der tages afsæt i relevant dokumentation fra tidligere uddannelser, kurser og CV, hvorefter du vil modtage information om, hvilke fag og niveauer, der kan godskrives/springes over i forhold til den ønskede uddannelse. Er du ledig, skal du dog først kontakte din sagsbehandler/jobkonsulent på jobcenteret.

Den endelige RKV fastsætter hvilke fagniveauer og projekter, der godskrives og hvilke, der skal gennemføres for at opnå den ønskede uddannelse.

For yderligere information kontakt studievejleder Marcus Laycock på telefon 75 360 360 og aftal tid til en samtale.

 

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.