Sådan bliver du optaget på HHX

Hjælp til din uddannelse | Ny elev - sådan bliver du optaget på HHX

Her kan du læse mere om adgangskrav og tilmelding til HHX. Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat eller ikke opfylder adgangskravene, kan du se, hvordan du går til optagelsesprøve på uddannelsen.

Optagelse og adgang

Her kan du læse, hvad det kræver at blive optaget på HHX

Uddannelsesparathed

For at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse (htx, hhx eller stx) direkte efter 9. klasse skal du være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, der starter i 8. klasse. For at kunne vurderes uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende:

 • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat
 • Opnå mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 9. klasse

Læs mere om uddannelsesparathed.

Adgangskrav

Ud over at være erklæret uddannelsesparat, skal du opfylde følgende betingelser:

 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen, dvs. opnå mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen. De bundne prøvefag er: dansk, matematik, engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der står mål hermed
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Opfylder du disse adgangsforudsætninger, har du krav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse. Bemærk dog, at du ikke har krav på optagelse på et specifikt gymnasium.

Andre veje til en HHX, HTX eller STX

Hvis du ikke opnår et resultat ved folkeskolens afgangseksamen, der bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen, kan du stadig opnå krav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse ad andre veje:

 • Hvis du opnår et gennemsnit på mindst 3,0 i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, har du krav på optagelse på en gymnasial uddannelse. Du skal vel at mærke samtidig være vurderet uddannelsesparat.
 • Hvis du opnår et gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, der ligger mellem 2,0-3,0, skal du have en vejledningssamtale. Herefter vil du få mulighed for at blive optaget på den gymnasiale uddannelse. Du skal vel at mærke samtidig være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opnår mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, har du krav på direkte optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse.

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, kan du via en faglig optagelsesprøve og samtale blive optaget på den gymnasiale uddannelse.

Tilmelding til HHX

Sådan tilmelder du dig HHX

Hvis du går i folkeskolen eller på efterskole, udfylder du et ansøgningsskema på www.optagelse.dk sammen med dine forældre eller med hjælp fra din UU-vejleder.

Har du forladt folkeskolen, skal du ligeledes ind på www.optagelse.dk og udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og godkendes inden 1. marts. Bemærk: Studieretningen vælges først, når du er blevet optaget på College360.

Guide til tilmelding via optagelse.dk

Klik på "Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse" og følg anvisningerne.

Der optages elever, så længe der er plads i klasserne også efter ansøgningsfristen den 1. marts. 

Ring og hør nærmere på tlf. 75 360 360. 

Du kan læse mere på ug for 9. klasse.

Du kan læse mere på ug for 10. klasse.

Forrang og særlige hjælpemidler

Når du søger om optagelse på en gymnasial uddannelse, kan du ønske forrang, hvis du har særlige behov eller interesser. Husk venligst at krydse af forrang på din ansøgning.

Hvis du søger om forrang på baggrund af Kommunal Eliteidræt, skal du tilføje dokument fra eliteSilkeborgs Akademi. Hvis du har en godkendelse fra Team Danmark, kan du også vælge at tilføje den. 

Hvis du afkrydser JA til særlige hjælpemidler på optagelse.dk, vil du snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb blive kontaktet af HHX/HTX for afklaring af dokumentation. 

Læs mere om forrang på ug.dk

Læs mere om særlige hjælpemidler spsu.dk 

Hvem tildeler forrang?

Det er det gymnasium, hvor du ønsker forrang, der vurderer, om du kan tildeles forrang, og hvor mange ansøgere, der kan tildeles forrang til.

Hvis du ønsker forrang på grund af et handicap, er det dog regionen, hvor gymnasiet ligger, der vurderer dit ønske.

Brug for en
HHX vejleder?

Vejleder

Birgitte Weinreich

Lektor, Studievejleder på HHX, Læsevejleder

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Dansk
  • Samfundsfag

Vejleder

Jakob Mørk Christiansen

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Erhvervsjura

Vejleder

Johanne Schøning Skriver

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Dansk
  • Spansk

Vejleder

Maibrit Dirdal

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Tysk
  • Engelsk

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.