Elever i auditorium på første skoledag

Talentudvikling

Livet på Handelsgymnasiet | Talentudvikling

Er du fagligt nysgerrig, og har du lyst til at gøre en ekstra indsats og møde andre unge for at udvikle dit talent på HHX?

På Handelsgymnasiet vil vi gerne være med til at udvikle talenter og give lyse hoveder noget at arbejde med. Derfor har vi ved siden af den almindelige undervisning flere, spændende tilbud til dig, der vil mere.

Akademiet for talentfulde unge

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er et 2-årigt talentprogram for elever, der er særligt interesserede i at gøre sig dygtigere akademisk.

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) samler fagligt engagerede elever og tilbyder dem muligheden for at blive dygtigere i et intenst miljø. Deltagerne er tilknyttet programmet i to år fra midten af 1.g. frem til første semester af 3.-g.

I samarbejde med Aarhus Universitet deltager eleverne på en række workshops og foredrag, der giver dem konkrete studiekompetencer og præsenterer dem for forskellige fagområder indenfor både humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Akademiet for Talentfulde Unge er derfor et bredt talentprogram der giver eleverne mulighed for at snuse til mange forskellige akademiske discipliner.

Formålet med forløbet er at inspirere og udfordre eleverne fagligt samt at forberede dem på en akademisk karriere. Undervejs oplever talenterne en række forelæsninger og deltager aktivt i faglige workshops inden for samfunds-, human- og naturvidenskabelige fagområder. ATU har et løbende samarbejde med både videregående uddannelser og private virksomheder med det formål at sammensætte et unikt talentprogram hvert år, der giver deltagerne mulighed for at møde nogle af landets dygtigste forskere og mest innovative virksomheder.

Udover fagligt inspirerende seminarer vil disse elever også deltage i forskellige sociale arrangementer, hvor hygge og fællesskab er vigtigt.

Jyske Bank er med til at sponsere vores talentelever og vi er glade for samarbejdet omkring vores talentelever.

Cambridge English

Som supplement til den almindelige engelskundervisning tilbyder Handelsgymnasiet målrettet undervisning i Cambridge English, som er en internationalt anerkendt certificering, der kan bruges, hvis man ønsker at studere eller arbejde i udlandet.

Elever på Handelsgymnasiet Silkeborg har mulighed for søge optagelse på kurset Cambridge Assessment English (CAE). Cambridge English er et internationalt sprogcertifikat, som en lang række universiteter og arbejdspladser, både danske og internationale, anerkender som bevis for høje sproglige kundskaber. Undervisningen i Cambridge English er tilrettelagt efter de fire hovedområder man testes i til selve certificeringen, nemlig Listening, Reading, Speaking og Writing.

Elever, der har et CAE-bevis, kan søge optagelse på danske og internationale uddannelsesinstitutioner. Beviset kan ligeledes bruges til at søge om studievisum i Australien. CAE bruges også af flere internationale og danske virksomheder til certificering af engelskkundskaber.

Cambridge English tilbydes elever i 2. og 3. g, der har opnået gode resultater i engelsk. Kurset afsluttes med en eksamen.

 

 

 

Sport

Handelsgymnasiet Silkeborg har lang erfaring med at tilbyde uddannelse til elitesportsudøvere

I samarbejde med eliteSilkeborg tilbyder vi studieretningen Marketing og Sport for elever, der ønsker at dyrke sport på eliteplan samtidig med, at de tager en studentereksamen.

På studieretningen er undervisningen tilrettelagt, så den giver plads til træning i løbet af ugen, og da Handelsgymnasiet er Team Danmark-uddannelsespartner kan vi tilbyde gode og fleksible uddannelsesforløb for Team Danmark-elever. 

Marketing og Sport kombinerer elitesport og studentereksamen

Studieretningen Marketing og sport for dig, som ønsker at kombinere din træning på højt niveau med en gymnasial uddannelse. På Marketing og sport tager vi højde for, at du dyrker idræt på et højt niveau, derfor er der plads i skemaet til både træning, konkurrencer og teori samt at være sammen med ligesindede unge mennesker i et hyggeligt, sjovt og socialt fællesskab.

Læs mere

Deltagelse i konkurrencer

Handelsgymnasiet sender hvert år elever til landsdækkende konkurrencer indenfor fagområderne E-case, International Økonomi, Finansiering, Matematik og Innovation.

DM i erhvervscase, DM i Nationaløkonomi og Business Mind Programme, DM i Matematik, Børsens Aktiespil og Georg Mohr

Til de nationale mesterskaber repræsenterer en eller flere grupper skolen, og dyster mod grupper fra andre gymnasier. Typisk har grupperne arbejdet med opgaverne i timerne i tiden op til konkurrencen, og den er derfor en god mulighed for eleverne til at teste deres viden af i praksis, og for at få feedback fra fagfolk på deres arbejde. Konkurrencer som Georg Mohr, Business Mind Programme og Børsens Aktiespil udbydes ofte til hele klasser/årgange eller organiseres af en lærer på udvalgte fag og studieretninger som en del af undervisningen.

Ambassadør-, tutor-, event- og kommunikationsteam

Hvis du gerne vil prøve kræfter med ledelse, koordinering og formidling kan du blive del af skolens ambassadør, event, kommunikations- eller tutorteam.

Som elev på Handelsgymnasiet Silkeborg kan du blive ambassadør, tutor, eventmager eller lave kommunikation om aktiviteterne på skolen?

Du kan søge om plads på et af de fire teams i starten af skoleåret, og ved at blive del af teamet forpligter du dig til de opgaver der hører med og til at deltage i de møder, der er i teamet. Fælles for aktiviteterne er, at uanset hvilket team du er en del af, så lærer du nye mennesker at kende på tværs af klasser og årgange, og du får en masse sjove oplevelser sammen med dit team.

Ambassadør

Som ambassadør er du med til at repræsentere skolen både for besøgende på skolen som f.eks. elever fra grundskolen, der kommer på brobygnings- og introduktionskurser og ude af huset til messer eller ved besøg på grundskoler. Som ambassadør laver du f.eks. rundvisninger eller holder korte oplæg om skolen og dine fag. Du træner derfor dine formidlingskompetencer og får erfaring med at tale foran større grupper mennesker.

Eventudvalg

I skolens eventudvalg er du sammen med en gruppe af lærerne med til at planlægge og afholde skolens fredagscafeer og fester. Eventudvalget står både for at få de gode ideer til at blive til sjove aktiviteter, og er med til at planlægge og afholde dem. Udover at møde en masse nye mennesker får du i eventudvalget derfor erfaring med at planlægge og koordinere arrangementer.

Tutor

Som tutor er du med til at give de nye 1. årselever en god start på deres skoletid på Handelsgymnasiet Silkeborg. Du står sammen med klassens kontaktlærer for en del af de sociale aktiviteter i de nye klasser, både i starten af skoleåret og når studieretningsklasserne dannes i november. Som tutor får du erfaring med at lave undervisning og spiller en vigtig rolle i forhold til at hjælpe de nye elever med at falde godt til på skolen.

Kommunikation

Hvis du har lyst til at prøve kræfter med kommunikation i praksis, kan du blive del af skolens elevkommunikationsteam. Her er du med til at udvikle ideer til indhold til hjemmeside og sociale medier, du får ansvaret for at producere indhold til sociale medier, og er med, når der f.eks. skal optages videoer til skolens hjemmeside. Som del af elevkommunikationsteamet får du både et stort ansvar i forhold til planlægge og producere indhold, og du får indblik i, hvordan en professionel kommunikationsafdeling arbejder.

Brug for en
HHX vejleder?

Vejleder

Birgitte Weinreich

Lektor, Studievejleder på HHX, Læsevejleder

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Dansk
  • Samfundsfag

Vejleder

Jakob Mørk Christiansen

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Erhvervsjura

Vejleder

Johanne Schøning Skriver

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Dansk
  • Spansk

Vejleder

Maibrit Dirdal

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Tysk
  • Engelsk

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.