SU Statens Uddannelsesstøtte Til Unge Over 18 År

Egenbetaling via Safeticket

For elever | Egenbetaling via Safeticket

Sådan betaler du for aktiviteter og materialer på College360

For at gøre det let for dig at lave indbetalinger til materialer, studieture, fester mm, gør vi brug af systemet SafeTicket.

Følg linket og vælg, hvad du skal betale for. Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron, JCB samt American Express. Betaling skal finde sted ved onlinebetaling. Din betaling hæves fra dit betalingskort, når billetten er afsendt.

Egenbetaling på uddannelserne

Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvilke udgifter du som elev selv skal dække. Det kan du læse mere om herunder: 

Egenbetaling på EUD og EUX

Når du går på EUD og EUX skal du regne med en mindre egenbetaling til nødvendigt udstyr, materialer og studieture.

Materialer, udstyr og studieture

Du skal på egne udgifter til fx. tøj, materialer, studieture/ophold i udlandet og fester mens du går på skolen. Udgifterne varierer alt efter uddannelse. Du vil under den enkelte uddannelse kunne se, hvad du forventes at skulle betale under din uddannelse. 

Vi gør brug af et betalingssystem som hedder SafeTicket, som gør det let for dig at lave indbetalinger. 

Studiekort

Når du starter på skolen, får du udleveret et studiekort. Mister du kortet, skal du betale 50,00 kr. for at få det erstattet som også findes under SafeTicket.

Egenbetaling på HTX

Der er i reglerne for gymnasierne (bekendtgørelse nr. 1711 af 20.12.2006) fastsat en beløbsramme på kr. 2.500,- for elevernes egenbetaling af undervisningsmidler. Teknisk Gymnasium Silkeborg anvender dog kun i begrænset omfang denne mulighed for egenbetaling.

Der er i reglerne for gymnasierne (bekendtgørelse nr. 1711 af 20.12.2006) fastsat en beløbsramme på kr. 2.500,- for elevernes egenbetaling af undervisningsmidler. Teknisk Gymnasium Silkeborg anvender dog kun i begrænset omfang denne mulighed for egenbetaling.

I forbindelse med din start på uddannelsen skal du indbetale kr. 1.800,-. Beløbet dækker udgifter til:

 • Introtur
 • En række professionelle licenser, herunder ibøger, programmer mm.
 • Kopier og print i løbet af dine tre år på uddannelsen.

Beløbet skal indbetales ved opstarten i 1.g. og dækker alle 3 år.

Der tilbagebetales flg. beløb ved udmeldelse af HTX:

 • Inden 14 dage: 1.000 kr
 • Fra 14 dage til 31/12: 650 kr.
 • Herefter refunderes ikke noget af det indbetalte materialegebyr.

Ved indmeldelse på HTX efter introturen opkræves 1.000 kr. i materialegebyr.

Ved indmeldelse på HTX i 2.g opkræves 650 kr. i materialegebyr.

Ved indmeldelse på HTX i 3.g. opkræves 350 kr. i materialegebyr.

I 1.g arrangeres en studietur af 3 dages varighed til København. Deltagerbetaling til denne tur er ca. kr. 850,-, som dog ikke dækker elevens udgift til forplejning og evt. egen transport eller entre til aktiviteter, som ikke er en del af det fastlagte faglige program (f.eks. en tur i Tivoli).

I 2.g arrangeres en studietur af ca. en uges varighed til et europæisk land. Rejsemålet planlægges af klassens lærere i samarbejde med eleverne og har et fagligt indhold, som matcher den studieretning, eleven har valgt. Deltagerbetalingen til rejsen vil være ca. kr. 5.000,-. Deltagerbetalingen dækker ikke elevens udgifter til forplejning og evt. egen transport eller entre på destinationen til aktiviteter, som ikke er en del af det fastlagte faglige program.

Der kan desuden blive tale om mindre udgifter til egen transport og forplejning i forbindelse med faglige ekskursioner.

Egenbetaling på Handelsgymansiet

På Handelsgymnasiet Silkeborg forekommer egenbetaling i begrænset omfang. Det kan være i forbindelse med studieture, fester o.lign. Herunder får du informationer om de udgifter, du skal påregne.

Egenbetaling på Handelsgymnasiet

 • Materiale gebyr
  Når du er optaget på Handelsgymnasiet skal du betale et beløb, som sækker materialer og licenser i løbet af hele uddannelsen. Beløbet udgør 950,- kr.
  Beløbet refunderes ikke ved udmeldelse efter 1. januar i 1. g
  Efter 14 dag refunderes 650,- kr.
  Udmeldes du inden der er gået 14 dage refunderes hele beløbet.
  Betales materiale gebyret ikke rettidig pålægges der er gebyr på 50,- kr.

 

 • Studiekort Når du starter på skolen får du udleveret et studiekort. Mister du kortet, skal du betale 50,00 kr. for at få det erstattet.

 • Introtur På første årgang arrangerer skolen en introtur for nye elever efter opstart i studieretning.

 • Madordning for sportsklasserne For sportsklasserne er der oprettet en madordning. Ønsker du yderligere informationer, se under studieretningen 'Marketing og Sport' eller kontakt koordinator Unnur Christensen.
   
 • Studieture Alt efter hvilken studieretning du vælger, skal du påregne et beløb til dækning af rejse og ophold. På den internationale studieretning er studieopholdene længere, hvilket betyder, at beløbet er væsentligt højere end på de andre studieretninger.  Bemærk, at deltagelse i studierejser er frivilligt, og at skolen tilbyder alternativ undervisning, hvis du ikke deltager. På sportslinjen er der en obligatorisk, idrætsrelateret tur på andet år som koster ca. 6.500,00 kr.

Vi gør brug af SafeTicket, som gør det let for dig at lave indbetalinger til materialer, studieture, fester mv. 

Se lovgivningen om egenbetaling her.

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.