Jeg har en elev ansat

For virksomheder | Jeg har en elev ansat

Hovedforløb på College360

Idet en erhvervsuddannelse består af både skoleperioder og praktik, skal dine lærlinge/elever deltage i undervisning på skolen i løbet af deres oplæring i virksomheden. Det kaldes også hovedforløb.

På College360 udbyder vi hovedforløb på følgende uddannelser:

 • Autolakerer
 • Bygningsmaler
 • Gastronom (Smørrebrød og catering, Kok)
 • Karrosseritekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Receptionist
 • Skiltetekniker
 • Smed
 • Tjener
 • Tømrer

Lærepladsen.dk giver dig overblik over dine elevers uddannelse

Som mester, oplæringsansvarlig eller uddannelsesansvarlig for en lærling i en virksomhed kan du have mulighed for at følge med i lærlingens uddannelsesforløb og udvikling, både når lærlingen er i virksomheden, og når lærlingen er på skoleophold.

Lærepladsen.dk er den nye portal, hvor elever og virksomheder mødes. På portalen har du som oplæringsvirksomhed har én samlet indgang til alle administrative opgaver omkring elevansættelser.  Lærepladsen.dk hjælper dig med rekruttering af nye elever og giver overblik over dine nuværende elevers skoleophold og fravær.

Klik på virksomhedens ”Lærlingeoversigt” på Lærepladsen.dk og find for eksempel informationer om:

 • Lærlingenes uddannelsesaftaler, og hvornår de udløber.
 • Hvornår lærlingene skal på skoleophold.
 • Hvornår lærlingene kommer tilbage fra igangværende skoleophold.

Læs mere om, hvilke oplysninger du kan finde på Lærepladsen.dk på stil.dk/lærepladsen

Følg dine elevers fravær på Lærepladsen.dk

Lærepladsen.dk kan du følge lærlingens fravær i løbet af et skoleophold.

 • Få straksbeskeder på sms/e-mail, så snart skolen registrerer fravær på lærlingen.
 • Få opsummering af fravær på e-mail med daglig eller ugentlig besked om lærlingenes samlede fravær.

Med aktuelle beskeder og viden om dine lærlinges fravær, er du bedre rustet til at snakke med lærlingene om deres uddannelsesforløb og fastholde dem, hvis de har udfordringer. 

Tre trin til at følge dine lærlinges fravær

 1. Log ind på Lærepladsen.dk med NemID
 2. Vælg ”Fraværsoversigt”. Her får du et samlet overblik over dine lærlinges fravær, og du kan fremsøge fravær for en enkelt lærling eller afgrænse for en bestemt periode. 
 3. Vælg ”Fraværsbeskeder” i menuen for at tilmelde dig straksbeskeder og/eller opsummering af fravær.

Samarbejdet med skolen

Studie- og ordensreglerne for erhvervsuddannelserne på College360 indeholder regler om mødepligt, tilstedeværelse, regler om fravær, registrering af fravær, og om fraværet har haft lovlig grund. 

Du er altid velkommen til at kontakte skolen, hvis du ønsker yderligere information om, hvordan skolen følger op på lærlingenes fravær og inddrager dig som ansvarlig.

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.