Arbejdsmiljø på College360

Om College360 | Arbejdsmiljø

På College360 har vi fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Elevers forsikringsforhold

Elever på College360 er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med ”undervisning under arbejdspladslignende forhold”. Det vil sige, når eleven arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier.

Det vil sige, når eleven arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden på grund af uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det elevens egen forsikring, der skal dække skaden.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts-, rejse- og pausesituationer er eleven ikke dækket af skolens forsikring, men af deres egen forsikring. Det er elevens eget ansvar. Skolen opfordrer derfor elever til at have en gyldig ulykkesforsikring og evt. rejseforsikring. Medbring policenummer og telefonnummer på studieture mv. Husk også at medbringe det blå sygesikringsbevis. 


Ved uddybende spørgsmål kan arbejdsmiljøorganisationen på College360 kontaktes.

Kemisk risikovurdering

Som virksomhed skal vi sikre en samlet oversigt af sikkerhedsdatablade på de kemikalier, der arbejdes med på skolen

Et sikkerhedsdatablad eller en leverandørbrugsanvisning er et dokument, der skal medfølge kemikalier til professionel anvendelse. Sikkerhedsdatabladet er krævet af EU forordningen REACH. Skolen skal have og opbevare sikkerhedsdatablade på dansk for de farlige stoffer og materialer, der opbevares på skolen.

Alle vores data fra sikkerhedsdatabladet til den kemiske risikovurdering er samlet i Chemical Manager system.

Kemisk risikovurdering erstatter arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) pr. 1/7-2019.

It platformen Chemical Manager understøtter med skabelon for udarbejdelse af risikovurderingen samt substitutions program.

Formålet med en kemisk risikovurdering er at vurdere, hvor og hvordan medarbejdere og elever kan blive udsat for farlig kemi. Informationerne indhentes i sikkerhedsdatabladet samt produktets faremærkning, grænseværdier, eksponeringstid, udluftning, stoffet eller materialets fysiske tilstand.

Den kemiske risikovurdering gradueres i høj, middel eller lav risiko.

Vurderingen giver et overblik over krævede og anbefalede sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med bestemte stoffer og materialer på det specifikke arbejdssted og til den specifikke arbejdsopgave.

De kendte kemiske processer og opgaver, der arbejdes med i undervisningen vil være risikovurderet og vil altid fremgå i skolens system.

De projektorienterede beskrivelser, hvor elever udarbejder forsøg specielt ved EUX og HTX undervisning i form af en afleveringsopgave, vil processerne være risikovurderet i projektopgaverne.

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.