EUD-elever hænger ud på skolen

Studie og ordensregler

For elever | Studie og ordensregler

For at sikre et godt studiemiljø forventes det, at du ved din daglige adfærd medvirker til at skabe en konstruktiv hverdag på skolen. De almindelige regler og normer for god opførsel gælder på hele skolen, og det forventes, at du behandler dine medmennesker og omgivelser med respekt. I uddannelsernes studie- og ordensregler finder du de til enhver tid gældende regler, som du som elev skal forholde dig til.

Studie- og ordensregler på EUD og EUX

For at sikre et godt studiemiljø forventes det, at du ved din daglige adfærd medvirker til at skabe en konstruktiv hverdag på skolen. De almindelige regler og normer for god opførsel gælder på hele skolen, og det forventes, at du behandler dine medmennesker og omgivelser med respekt.

Studie- og ordensregler på HTX

Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig får nye venner – det glæder vi os til at opleve sammen med dig.

Uanset studieretning arbejder vi på Teknisk Gymnasium Silkeborg (HTX) med konkrete problemstillinger, der kræver både logisk sans og kreativitet. I undervisningen arbejder vi meget hands-on med virkelighedsnære projekter, så du lærer at kombinere teori med praksis, samtidig med at du lærer at arbejde innovativt og projektorienteret, som man gør det i erhvervslivet og på de videregående uddannelser.

Vi arbejder konstant på at udvikle undervisningen, så du får den bedst mulige og mest opdaterede uddannelse. Vi samarbejder bl.a. med erhvervslivet for at sikre kvaliteten af vores uddannelse, så det, du lærer på Teknisk Gymnasium Silkeborg, er både er aktuelt og brugbart. Du lærer også at arbejde med teori i praksis og at anvende forskellige arbejdsformer, så du har et godt afsæt for din videre karriere.

Vi forpligtiger os altså til at give dig en uddannelse af høj faglig kvalitet med – til gengæld forventer vi, at du bidrager til at skabe et godt læringsmiljø ved at deltage aktivt i undervisningen, er nysgerrig og motiveret.

Velkommen til Teknisk Gymnasium!

 

Disse studie- og ordensregler er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, BEK nr 1338 af 09/12-2019

Politikker og retningslinjer

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.