Team Danmark og eliteidræt

På College360 ønsker vi at give dig de bedste muligheder for at dyrke idræt på højt niveau, mens du går på skolen. Derfor er vi Team Danmark-uddannelsespartner.

College360 er udvalgt som Team Danmark uddannelsespartner. Det skyldes, at vi har mange elever med en sportslig godkendelse fra Team Danmark og mange gode tilbud til Team Danmarkeleverne, der sikrer den nødvendige fleksibilitet i hverdagen for dig som eliteidrætsudøver.

På College360 har vi Team Danmark elever fra mange forskellige idrætsgrene f.eks. motocross, cykling, fodbold, håndbold, svømning og kajak. Vi har et godt samarbejde med de lokale foreninger og klubber om at få hverdagen til at hænge sammen.

Hvis du er godkendt af Team Danmark, gælder der særlige regler for din tid på College360. Du har nemlig mulighed for ekstra støtte, tilbud og fleksibilitet, så du kan passe både din skole og din sport. Alt efter, hvilken uddannelse du vælger, får du forskellige muligheder.

Læs mere om godkendelse, krav og ansøgningsfrist på Team Danmarks hjemmeside


Både elever på Team Danmark-ordningen og eliteidrætselever har mulig for:

 • Fleksibilitet i skemaet – på visse uddannelser indlægges træningspas i skemaet, hvis du har brug for det
 • Fleksibilitet i forhold til konkurrencer og træningslejre
 • Idræt som valgfag
 • Mulighed for supplerende og virtuel undervisning samt lektiehjælp ved fravær i forbindelse med Team Danmark-aktiviteter
 • Individuelle afleveringsfrister i forbindelse med skriftlige opgaver
 • Mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af eksamen.
 • En Team Danmark-koordinator, der ved hvad hun snakker om og hjælper dig
 • Mulighed for både 3- og 4 årige gymnasieforløb
 • Vi giver samtlige Team Danmark elever et teoretisk input, lifeskillsundervisning og oplægsholdere, der kan hjælpe dem i deres idrætskarriere, deres skoletid og når karrieren er slut.

Vil du vide mere om, hvordan du kan kombinere elitesport og uddannelse på College360 kontakt en af vores studievejledere:

Team Danmark koordinator og studievejleder:

Teknisk Gymnasium

Handelsgymnasiet

De tekniske erhvervsudannelser og EUX Tech

 • Team Danmark Koordinator og leder af studievejledningen, Marcus Laycock, mml@college360.dk

EUD Business og EUX Business

 • Team Danmark Koordinator og leder af studievejledningen, Marcus Laycock, mml@college360.dk