Praktiske informationer

Her kan du finde praktiske informationer, som vedrører alle uddannelser på College360. 

  • Tjek din E-boks - vi sender alt via E-boks.
  • Oversigtskort og parkering
  • IT på skolen
  • Studieboliger
  • Ferieplan / Skolekalender
  • Følg os på Facebook og instagram
  • Introduktionskurser og brobygning
  • Madværket (Kantine)
  • Rusmiddelpolitik
  • Elevers forsikringsforhold

 Der ligger også praktiske informationer som er målrettet den enkelte uddannelse.