Praktiske informationer

Al tilmelding foregår via optagelse.dk – du kan sagtens nå det endnu.

Du får besked via E-boks vedrørende opstart på din uddannelse.

Vi har samlet svar på en del af de praktiske spørgsmål, som mange af vores elever stiller sig selv inden skolestart herunder.

 

Praktiske informationer for alle uddannelser 

  • Tjek din E-boks - vi sender alt via E-boks.
  • Oversigtskort og parkering
  • IT på skolen
  • Studieboliger
  • Ferieplan / Skolekalender
  • Følg os på Facebook og instagram
  • Introduktionskurser og brobygning
  • Madværket (Kantine)
  • Rusmiddelpolitik
  • Elevers forsikringsforhold

 Der ligger også praktiske informationer som er målrettet den enkelte uddannelse